آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پایان نامه بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا ۷ سالگی کودک

دانلود پایان نامه بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا ۷ سالگی کودک

چکیده تحقیق
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مسئله
ضرورت انتخاب موضوع
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
ابزار تحقیق
قلمرو تحقیق
زمان تحقیق
سوالات تحقیق
مشکلات تحقیق
فصل دوم : چهارچوب نظری تحقیق
کارکرد گرایی
تعریف فنکسیون یا کارکرد
مفهوم کارکرد
اصول کارکردگرایی
فصل سوم : معرفی کلی روستا
راهنمای مسافرین جهت سفر به روستای طولاب
معرفی شهرستان ایلام
موقعیت جغرافیایی روستای طولاب
علل پیدایش روستا
موقعیت طبیعی روستا
شرایط اقلیمی روستای طولاب
حداکثر و حداقل دما
عوارض مهم طبیعی روستای طولاب
جمعیت روستای طولاب
تاسیسات و خدمات روستای طولاب
وجه تسمیه
مذهب مردم روستای طولاب
زبان مردم روستای طولاب
وضعیت اشتغال مردم روستای طولاب
ساخت قدرت در روستای طولاب
فصل چهارم : یافته های تحقیق
اعتقادات و باورها هنگام زایمان در روستای طولاب
اعتقادات و باورها در دوران حاملگی قبل از تولد کودک
بچه میری – سقط جنین
آیین روشن کردن چراغ
زایمان و تولد کودک
ناف بریدن کودک
تغذیه و تابوهای غذای
رسم پخت آش هفتلان
رسم پخت آش سرچلگانه
لباس نوزاد در چهل روزگی
اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگی
دندان در آوردن کودک و پخت آش دامو
سوراخ کردن گوش نوزاد دختر
از شیر گرفتن کودک
مراسم ختنه به صورت سنتی
مدرسه و تحصیل کودکان در روستای طولاب
تحلیل کارکردی باورهای روستای طولاب
منابع و ماخذ
منابع پایان نامه ای
فهرست مصاحبه شوندگان
پیوست ها

چکیده تحقیق :
در هر جامعه های باورها و اعتقادات و دانسته ها ریشه در تاریخ و گذشته آن جامعه دارند برای ظهور و پیدایش یک باور نمی توان تاریخ دقیقی تعیین نمود و مهم ترین مسئله شناخت باورها و جمع آوری و گرداوری آنها است که در این تحقیق با توجه به اینکه مطالعات مردم شناسی مطالعاتی ژرفانگر هستند بنابراین سعی شده تحقیق در مکان محدود و مشخص روستای طولاب انتخاب و بررسی شود . روش تحقیق به صورت مشاهده میدانی و مصاحبه با زنان و مردان روستای طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.
آنچه که در این پژوهش به آن تأکید شده بررسی باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتی مردم روستای طولاب در مورد زایمان تا ۷ سالگی کودک یعنی مرحله اول زندگی انسان است که در اثر زمان کم رنگ شده و در حال حاضر گرایش به شیوه های مدرن و صنعتی بیشتر شده بنابراین ضمن جمع آوری و بررسی باورها و اعتقادات مختلف روستای طولاب در مرحله اول زندگی انسان تأثیر آنها بر زندگی و کارکردهای فردی اجتماعی این باورها و اعتقادات نیز بررسی شده است.
واژگان کلیدی :
باور : مجموعه دانشی که در هر فرهنگی وجود دارد و مردم بدون شک و تردید به آن ایمان می آورند و به آن معتقد می شوند برخی از باورها جنبه محلی و ملی و برخی جنبه بین المللی دارند (بیرو- آلن- فرهنگ علوم اجتماعی ۱۳۶۷ ص۳۰).

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق