آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه آزمایشگاه مدار منطقی شناخت کاربردی Iptable

دانلود پروژه آزمایشگاه مدار منطقی شناخت کاربردی Iptable

پروژه آزمایشگاه مدار منطقی شناخت کاربردی Iptable

فهرست مطالب
شرط لازم

نهادهای مورد استفاده در سند
۱- مقدمه ۱-۱ : چرا این سند نوشته شد
۲-۱ : چگونگی نوشتن آن
۳-۱ : اصطلاحات مورد استفاده
۲-آماده سازی
۱-۲ : درک جا iptables را بدست آوریم
۲-۲ : نصب kernel
3-2 : نصب در محل کاربر
۱-۳-۲ : کامپایل برنامه های کاربر
۲-۳-۲ : نصب بر RED HOT 7/1
3- جستجوی جداول و زنجیره ها
۱-۳ : کلیات
۲-۳ : جدول Mangle
3-3 : جدول فیلتر
۴- ماشین حالت
۱-۴ : مقدمه
۲-۴ : ورودی Conntrack
3-4 : حالات محل کاربر
۴-۴ : اتصالات TCP
5-4 : اتصالات UDP
۶-۴ : اتصالات ICMP
7-4 : اتصالات پیش فرض
۸-۴ : ردیابی اتصال و پروتکل پیچیده

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق