آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه

دانلود پروژه احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه

فهرست مطالب
خلاصه طرح
مقدمه
سرمایه گذاری
الف) سرمایه گذاری ثابت
ب) سرمایه گذاری جاری
برآورد سرمایه گذاری طرح
درآمد طرح
محاسبه سود و زیان طرح
مشخصات کلی طرح پیشنهادی متقاضی
درخواست کننده تسهیلات اعتباری
مشخصات درخواست کننده
سوابق و تجربیات درخواست کنندگان
نیروی انسانی موردنیاز سال اول طرح
حق الزحمه و حقوق پرسنل موجود و موردنیاز
بانک طرف معامله و مشخصات حساب جاری
مشخصات طرح
انواع مواد اولیه (مصرفی) موردنیاز طرح به تفکیک
روش ساخت و اجرا
ماشین آلات و تجهیزات
سیستم گرمایش و سرمایش
هزینه های پیش بینی نشده و احتمالی
حداقل سرمایه در گردش موردنیاز
خلاصه سرمایه گذاری طرح مرغداری گوشتی
منابع تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح
متنفع شدگان ازطرح
ساختمانها و محوطه سازی موردنیاز

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق