آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه اختصاص ترافیک چندین سرویس در مخابرات ماهواره ای

دانلود پروژه اختصاص ترافیک چندین سرویس در مخابرات ماهواره ای

اختصاص ترافیک چندین سرویس در مخابرات ماهواره ای

فهرست مطالب

خلاصه
مقدمه
توسعه مخابرات ماهواره ای
شبکه ماهواره
مخابرات ماهواره ای
انواع مختلف شبکه سیستمهای ماهواره ای
توپولوژی صورت فلکی ماهواره های
لینک داخلی ماهواره ها و تحرک ماهواره
مدیریت حرکت
واگذاری در ماهواره
پردازش سیگنال در ماهواره
اعوجاج سیگنال
توپولوژی متحرک صورت فلکی ماهواره
اصل مسئله
اختصاص ماهواره در ابتدای بازه دید ماهواره
واگذاری
مقدمه
باند فرکانس کارکرد ماهواره اینمارست
ارتقا اینمارست برای ناوگان نیروی نظامی
اینمارست
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق