آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی

دانلود پروژه اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی :
اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی
فهرست مطالب
مقدمه ۴
اصول مدیریت و وظایف مدیران ۵
اصول‌ مدیریت‌ از دیدگاه‌ امام‌ علی‌(ع) ۵
وظایف‌ مدیران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع) ۱۹
مزایای‌ برنامه‌ریزی‌ ۲۱
عوامل‌ شکست‌ برنامه‌ریزی‌ها ۲۲
ـ عدم‌ آگاهی‌: ۲۲
ـ تضاد و اختلاف‌ نظر در برنامه‌: ۲۳
ـ عدم‌ مشارکت‌ با دست‌ اندرکاران‌ برنامه‌: ۲۳
ـ اسارت‌ مدیر در چنگ‌ افراد بانفوذ: ۲۳
ب‌. ضرورت‌ رعایت‌ نظم‌ در سازمان‌دهی‌ ۲۶
ج‌. رعایت‌ سلسله‌ مراتب‌ در سازمان‌دهی‌ ۲۶
اصول برنامه ریزی توسعه برای یک واحد کاری ۴۰
برنامه ریزی برای تأسیس یک واحد کاری کوچک ۴۱
برنامه ریزی توسعه شغلی ۴۲
برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها ۴۴
مدیریت زمان ( مدیریت استفاده بهینه از وقت ) ۴۵
تقسیم کار و تفویض اختیار ۴۶
اهمیت توجه به روحیه کارکنان ۴۷
برنامه ریزی امور مالی: ۴۹
به کار گماردن (انتصاب) ۵۰
توجیه مقدماتی: ۵۱
اشتباهات مدیران منابع انسانی ۵۳
۲- ده اشتباه رایج ارزشیابی ۵۷
۵- نتیجه گیری ۷۳
منابع: ۷۴

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق