آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی

فهرست مطالب

فاقد شکل
مقدمه
فصل اول
۱- آنتن حلقوی
۱-۱- حلقۀ کوچک
۲-۱- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله
۳-۱- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه
۴-۱- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه
۵-۱- آنتن حلقه ای . حالت کلی
۶-۱- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت
۷-۱- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص
۸-۱- مقاومت تشعشع حلقه ها
۹-۱- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت
۱۰-۱- جدول فرمول های حلقه
۱۱-۱- آنتهای حلقوی مربعی
۱۲-۱- آنتهای حلقوی دایروی
۱۳-۱- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت
فصل دوم
۲- آنتهای حلقوی کوچک
۱-۲- دوگانگی
۲-۲- آنتن حلقوی کوچک
فصل سوم
۳- آنتهای یاگی یودا
منابع و مأخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق