آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید

دانلود پروژه اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید

اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید

فهرست مطالب

اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید ۴
اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید ۴
۱- مدار کم فشار LOW PRESSOR SIDE ۶
۲- مدار با فشار بالا HIGH PRESSOR LINE ۶
شرح و ساختمان قسمتهای مختلف سیستم تبرید ۶
۱- روش مکانیکی ۸
۲- تمیز کردن کندانسور بطریق شیمیایی ۹
الف) از طریق برج خنک کننده بشرح زیر ۹
ب) از طریق کندانسور ۱۰
کندانسورهای تبخیری ۱۲
۴- اواپراتورها (EVAPORATORS) ۱۲
اواپراتور چیلرهای آبی ۱۵
لوله های حامل مواد سرمازا ۱۶
مدار گاز چیلرهای آبی – مدار گاز چیلر شامل: ۱۹
فیلتر درایر FILTER-DRYER ۲۲
کنترل های کمپرسور ۲۷
کنترل فشار روغن ۲۷
۳- ترموستات ۳۳
کنترل ضد یخ یا آنتی فریر ANTI-FREEZE ۳۵
شیر اطمینان RELIEF0VALVE ۳۶
هیتر محفظه کارتر روغن (CRANKCASE-HEATER) ۳۶
برق چیلر ۳۷
کنتاکتور CONTACTOR ۳۸
پمپ دان سیستم (جمع کردن فریون در کندانسور) ۳۹
خاموش کردن فصلی سیستم ۴۲
راه اندازی اول فصل ۴۳
تخلیه کامل سیستم ۴۶
تعویض شیر انبساط ۵۰
تعویض مغزی خشک کن (فیلتر درایر) ۵۱
تنظیم شیر انبساط حرارتی ۵۲
تنظیم ترمستات اصلی ۵۴
برنامه کنترل هفتگی چیلر ۶۰
برنامه کنترل ماهانه چیلر ۶۰
کابینت و شاسی ۶۲
کویل گرمائی ۶۴
فن و الکتروموتو پکیچ ها ۶۶
کندانسور هوائی ۶۸
فیلتر هوا ۷۰
رطوبت زن (Humidifrers) ۷۵
رطوبت زن نوع الکترودی ۷۸
اصول نصب پکیچ های هوایی ۷۹

اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید
تمام سیستمهای تبرید تراکمی که جهت ایجاد سرما بکار گرفته می‌شوند از چهار قسمت اصلی تشکیل شده اند. این چهار قسمت عبارت است از کمپرسور – کندانسور – وسیله انبساطی (شیر انبساط یا لوله موئین) اواپراتور.
عملی که در این چهار قسمت انجام می شود بدین قرار است. کمپرسور وسیله ای می باشد که فشار گاز را در سیستم بالا می برد و این اختلاف فشار بین ورود و خروج گاز کمپرسور باعث حرکت گاز مبرد در داخل سیستم می شود. کندانسور وسیله ای می باشد که گاز خروجی از کمپرسور که دارای دما و فشار بالا می باشد به مایع تبدیل می کند و دمای آنرا کاهش می دهد و وسیله انبساطی بدین صورت عمل می کند که مایع مبرد خروجی از کندانسور را بصورت پودر تبدیل می کند و علت امر شکستن یک مرتبه ای فشار همراه انبساط سریع گاز می باشد، اوپراتور وسیله ای است که پودر حاصل از وسیله انبساطی را بصورت تبخیر کامل و در نتیجه گاز تبدیل می کند. در شکل گردش ماده مبرد را در یک سیستم تبرید بطور شماتیک نشان می دهد.
با توجه به شکل گاز حاصل از اواپراتور وارد کمپرسور می شود و بر اثر تراکم فشار آن بالا می رود و مقداری حرارت جذب کرده در نتیجه دما آن حدودی بالا می رود. گاز ورودی به کندانسور که دارای دما و فشار بالا می باشد. با تماس با محیط خنک تر، گرمای خود را پس می دهد و بصورت مایع تحت فشار در می آید. این مایع بطرف شیر انبساط حرکت کرده و در اینجا فشارش شکسته می شود و بصورت پودر در می آید. در شیر انبساط تقریباً گرمای رد و بدل نمی‌شود و فقط گاز منبسط می شود و گاز منبسط شده در اواپراتور تبخیر می شود و گرمایی که باعث تبخیر آن می شود از محیط خود می گیرد. در نتیجه گاز گرم و محیط خنک می شود و سپس دوباره به کمپرسور بر می گردد و سیکل همچنان ادامه پیدا می کند. چگونگی تئوری سیکل تبرید را در شکل می توان مشاهده کرد.

تحول ۱ تا ۲ مرحله تراکم گاز در کمپرسور
تحول ۲ تا ۳ مرحله تقطیر (مایع شدن) گاز در کندانسور
تحول ۳ تا ۴ منبسط شدن گاز در شیر انبساط
تحول ۴ تا ۱ تبخیر شدن گاز در اواپراتور

تقسیم بندی قسمتهای سیکل تبرید از جهت فشار
یک سیکل بسته کامل تبرید مثلاً چیلر از دو مدار کم فشار و فشار بالا تشکیل شده است.

۱- مدار کم فشار LOW PRESSOR SIDE
این قسمت شامل مسیر شیر انبساط – اواپراتور – لوله مکش تا سر کمپرسور می باشد.
باید دانست فشار از شیر انبساط تا کمپرسور ثابت می باشد و باصطلاح فشار مکش یا ساکشن نامیده می شود. چون اواپراتور مهمترین قسمت مدار ساکشن می باشد. بیشتر اواپراتور را فشار پایین می پندارند.

۲- مدار با فشار بالا HIGH PRESSOR LINE
مدار با فشار زیاد شامل لوله رانش یا خروجی کمپرسور – کندانسور – مخزن ذخیره مایع – لوله خروجی کندانسور تا قبل از شیر انبساط می باشد.
باید یادآوری کنیم که برای نشان دادن مقدار فشار ضعیف معمولاً گیج فشارسنج را روی لوله رانش قبل از کمپرسور و برای نشان دادن مقدار فشار قوی گیج فشارسنج را روی لوله مکش بلافاصله بعد از کمپرسور قرار می دهند.
در شکل منطقه فشار ضعیف و قوی سیستم تبرید نشان داده شده است. همچنین در شکل دیاگرام فشار در نقاط مختلف نشان داده شده است.

شرح و ساختمان قسمتهای مختلف سیستم تبرید
۱- کمپرسورها
مهمترین قسمت یک سیستم تبرید کمپرسورهای آن می باشد و عمل آن ایجاد اختلاف فشار و در نتیجه حرکت ماده مبرد در سیستم می‌باشد. کمپرسور در قسمت مکش یعنی مدار خروجی گاز از اواپراتور تولید فشار پایین و در قسمت رانش یا خروجی گاز تا تغذیه مایع به اواپراتور تولید فشار بالا می کند. کمپرسورها بسیار متنوع و هر کدام برای نوعی از دستگاه های تبرید طراحی شده اند. متداولترین کمپرسورها که در صنعت تبردی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
۱- کمپرسورهای پره ای یا دورانی
۲- کمپرسورهای گریز از مرکز
۳- کمپرسورهای پیستونی
الف) کمپرسورهای پره ای: کمپرسورهای پره ای به دو نوع تقسیم می شوند. کمپرسورهای پره ای با تیغه یا پره ثابت و دیگری با پره متحرک.
نوع پره ثابت هم مرکز با سیلندر و نوع پره متحرک خارج از مرکز سیلندر قرار دارد. عملکرد کمپرسورهای با پرده ثابت به این صورت می باشد که غلتک گردان بر روی محور خارج از مرکز سوار شده و در اثر گردش غلتک بین بدنه سیلندر و نوک خارجی پره ثابت فضای خالی بوجود می آید و این فضا شروع به مکش می کند تا پره از نقطه تماس دو سیلندر بگذرد و بعد شروع به رانش گاز با فشار بالا بطرف کندانسوز می کند.
در کمپرسورها با پره متحرک غلتک متحرک دارای دو یا چهار شکاف می باشد که داخل آنها دو یا چهار پره سوار شده محور غلتک با مرکز سیلندر هم مرکز نمی باشد و در جایی تقریباً فاصله بین غلتک و سیلندر به نزدیک صفر می رسد و در جایی دیگر گشاد می باشد. شکل و هر دو نوع کمپرسور را نشان می دهد.

۱- روش مکانیکی
در این طریق بوسیله میله و برس کندانسور را از رسوب پاک می‌کنند. روش کار بدین صورت می باشد که ابتدا کلید اصلی برق را قطع می کنند. شیرهای آب ورودی و خروجی کندانسور را می بینند. آب کندانسور را تخلیه می کنند و قالپاقهای دو سر کندانسور را باز می‌کنند و سپس با یک میل گرد تقطیر حدود ۱۰ میل و بطول کندانسور همراه با یک فرچه سیمی بقطر حدود ۲۵ میل که در انتهای میل وصل است وارد لوله های مسی می کنند و با حرکت های رفت و برگشتی و دورانی رسوبات و کثافات اخل لوله را تمیز می کنند. در این عمل باید توجه داشت که به لوله های مسی ضربه وارد نشود و احتمالاً لوله ها سوراخ نگردند. بعد از پاک کردن باید واشر زیر درپوش را عوض کرد.

۲- تمیز کردن کندانسور بطریق شیمیایی
در این طریق از مواد شیمیایی حلال رسوبات جهت پاک کردن کندانسور استفاده می کنند. روش کار به دو طریق زیر می باشد:

الف) از طریق برج خنک کننده بشرح زیر
۱- ابتدا سیستم را پمپ دان می کنند (مایع فریون را در کندانسور جمع می کنند) و بعد برق اصی مدار را قطع می کنند. در لوله رفت بطرف برج یکعدد سه راهی یا شیر قرار می دهند که یک طرف آن به فاضلاب راه داشته باشد که در موقع لازم بتوان آب کثیف را به فاضلاب هدایت کرد. در برج های بزرگ می توان بجای آنکه آب از طریق فلوتو وارد تشت برج شود. بوسیله یک شیلنگ آب را مستقیم وارد برج کرد تا سریع پر شود.
۲- در مرحله بعدی باید مواد شیمیایی ضد رسوب که در بازار به دی اسکیلر معروف می شود با در نظر گرفتن مقدار و نوع رسوب با نظر متخصص آب شناس به مقدار لازم به طشت برج اضافه کرد و بطور معمول باز از هر میلی متر رسوب ۱۰% محلول باید در نظر گرفت و دمای عملیات را حدود ۶۰-۵۰ درجه سانتی گراد نگه داشت. در حالت عادی بهتر است حدود ۷۸% آب و ۲۲% محلول دی اسکیلر انتخاب کرد. سپس پمپ برج را راه اندازی کنید. در حالی که کمپرسور خاموش می‌باشد اجازه دهید تا محلول در داخل برج و کندانسور جریان داشته باشد بهتر است گاه گاهی چیلر را روشن کرد تا آب کندانسور کمی گرم شود زیرا عمل رسوب زدایی بهتر انجام می شود. زمان ادامه کار بستگی به ضخامت رسوب دارد و معمولاً حدود ۱۲ ساعت طول می‌کشد.
۳- در مرحله بعدی درپوش تخلیه برج خنک کن و کندانسور را باز کرده و سیستم را از آب محلول اسیدی خالی کنید و برج را با آب شستشو دهید.
۴- درپوش کندانسور و برج را بسته و سیستم را از آب پر کنید، سیستم آماده راه اندازی می باشد.

ب) از طریق کندانسور
۱- سیستم را خاموش کنید و شیرهای ورودی و خروجی آب به کندانسور را ببندید. درپوش تخلیه کندانسور را باز کنید و آب آزاد تخلیه کنید.
۲- لوله های ارتباطی ورودی و خروجی آب به کندانسور را باز کنید و دو لوله مطابق با شکل که در سر راه رفت و برگشت این لوله یک پمپ سیرکولاتور و یک بشکه و یک لوله عمودی جهت خارج شدن گازهای متصاعد شده از ترکیبات شیمیایی قرار دهید در لوله عمودی جهت خارج شدن گازهای متصاعد شده از ترکیبات شیمیایی قرار دهید در وسط مقطع طولی بشکه یک توری قرار دهید تا رسوبات دوباره به کندانسور برنگردد.
۳- سپس به مقدار لازم محلول ضد رسوب در بشکه بریزید. چنانچه محلول خورنده لوله گالوانیزه باشد می توان از لوله سیاه استفاده کنید. زمان رسوب زدایی بستگی به غلظت دی اسکیلر و ضخامت رسوب دارد. بعضی از محلولهای شیمیایی عمل رسوب زدایی را در نیم ساعت انجام می دهند. ولی بهتر است اطلاعات مربوطه را از فروشنده این نوع مواد دریافت دارند.
۴- بعد از حل کردن رسوب محلول را از کندانسور خالی کرده و با آب تمیز پاک کندانسور را بشویید و لوله های مربوطه را باز کنید و اتصالات خیلی را ببندید. شیر آب ورودی و خروجی را باز کنید. سیستم آماده بکار خواهد شد.
باید توجه داشت اشخاص تعمیرکار که با مواد شیمیایی برای پاک کردن کندانسورها و یا لوله ها سرکار دارند باید در مقابل استنشاق گازهای حاصله محافظت شوند وگرنه باعث مسمومیت و بیماری آنها خواهد شد.
کندانسورهای آبی که در زمستان کار نمی کنند حتماً باید از آب تخلیه شوند تا از خطر یخ زدگی و ترکیدن در امان بمانند.

کندانسورهای تبخیری
این کندانسورها ترکیبی از کندانسورهای آبی و هوایی می باشد. بطوریکه می توان گفت از جمع شدن برج خنک کن و کندانسور در یکجا بوجود می آید و مقدار راندمان ها از کندانسور هوایی زیادتر و از کندانسور آبی کمتر می باشد و در مواردی که مقدار آب موجود کم باشد و نتوان محلی را پیدا کرد که سطح آن بالاتر از کندانسور باشد از این نوع کندانسور استفاده می کنند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق