آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

دانلود پروژه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی (fogging)
فهرست مطالب
فصل اول – انواع نیروگاهها۱
نیروگاه آبی۱
نیروگاه بخاری۵
نیروگاه هسته ای۱۱
نیروگاه اضطراری۱۶
نیروگاه گازی۱۷
فصل دوم – ساختمان توربین گازی۲۵
کمپرسور۲۵
محفظه احتراق۲۸
توربین۳۶
فصل سوم – تعریف مسأله و ضرورت خنک کردن هوای ورودی کمپرسور ۳۹
سیستمهای خنک کننده تبخیری۴۲
۱-سیستم air washer43
2-سیستم خنک کننده media43
3-سیستم فشار قوی fog44
سیستمهای خنک کننده برودتی۴۶
۱-چیلرهای تراکمی۴۶
۲-چیلرهای جذبی۴۷
سیستمهای ذخیره سازی سرما۴۹

فصل چهارم ۵۱
سیستم تماس مستقیم۵۳
سیستم غیر تماسی۵۴
خنک سازی تبخیری به وسیله فاگینگ(مه پاشی۵۴
تولید fog61
توزیع اندازه ذرات۶۱
ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز۶۱
نحوه توزیع fog-فاکتور موثر بر تبخیر۶۲
سیستم کنترل۶۳
مکان نازلها در توربین گازی۶۴
کیفیت اب مصرفی۶۵
نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی۶۶
شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش fog در ورودی ۶۸
اسیب FOD69
موارد یخ زدگی۷۰
تحریک کمپرسور۷۰
تغییر شکل حرارتی ورودی۷۱
مسایل مربوط به خراب شدن۷۱
خوردگی در مجرای ورودی۷۲
فرسودگی روکش کمپرسور۷۳
انتخاب سیستم مناسب۷۴٫
بررسی اقتصادی۷۴
خنک سازی هوای دهانة ورودی – ویژگی طراحی و عوامل اقتصادی۸۳
امور اقتصادی و مالی (تأمین بودجه۹۴
راه حل b/o /o در polar works95
سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۰۱
راهکار POLAR WORKS110
مقایسه تکنولوژی فاگینگ در مقابل سیستم POLAR113
ظرفیت و گنجایش اضافی و عوامل اقتصادی و اعتباری آن ۱۲۸
ارزیابی بهینه سازی پروژه های نیروی جدید با خنک کردن هوای ورودی به توربین گازی۱۲۸
سیستم خنک کننده مهی با روش نوری برای توربین گازی۱۵۷
خنک سازی دهانه هوا برای توربینهای گازی با سیستم optiguide160
تزریق swirl flashبرای بهبود کارکرد نیروگاه۱۶۷
فصل پنجم ۱۸۶
راه هوشمندانه‌ای برای رسیدن به قدرت بیشتر از یک توربین گازی وجود دارد
چکیده مطالب۱۸۷
خنک سازی ورودی۱۹۰
مه پاشی((fogging191
اثر فاگینگ در نیروگاه قم۱۹۷
پیوست۲۳۵
منابع ۲۴۱

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق