آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

دانلود پروژه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان
فهرست
۱- مقدمه.. ۲
۲- امنیت شغلی۱ در آینده.. ۴
۳- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار.. ۵
۴- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار ۶
۵- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. ۸
۶- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران.. ۹
۷- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار.. ۱۲
۸- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار.. ۱۳
۹- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار.. ۱۶
۱۰- اجزای برنامه ایمنی.. ۱۸
۱۱- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۱۸
۱۲- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه.. ۲۲
۱۳- انواع برنامه‌های ایمنی.. ۲۲
۱۴- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. ۲۷
۱۵- استرس۱۳. ۲۸
۱۶- استرس و عملکرد کاری.. ۴۶
۱۷- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری.. ۴۸
۱۸- تصمیم گیری و استرس.. ۴۹
۱۹- علائم استرس.. ۵۰
۲۰- مدیریت استرس.. ۵۱
۲۲- نتیجه گیری.. ۵۹
مراجع.. ۶۲
پی‌نوشت‌ها.. ۶۴

۱- مقدمه
یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق