آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه انسان و معماری

دانلود پروژه انسان و معماری

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه انسان و معماری :
انسان و معماری
فهرست مطالب
مقدمه
انسان، فراتر از ماشین
نتیجه گیری
منابع
تعریف طبیعت
تأثیر دیرینه ی طبیعت
زمینی و کیهانی
تعریف معماری
انواع معماری
معماری کیهان شناختی
الگوواره دال معماگونه
تمدن یونان باستان
شیوه های معماری یونان
معماری روم
معماری رومی
رمانتیسم
قرون وسطی
باروک
رنسانس دوره تجدید حیات
معماری مدرن در اروپا
مدرنیسم بین الملل
معماری ارگانیک
کارکرد گرایی
پست مدرنیسم
در موردپست مدرن
چارلز جنکز Charles Jencks
پست مدرن سفید
معماری نئوکلایسک
معماری مذهبی
جنبه های روحانی معماری مقدس
معماری باستانی
معماری کلاسیک
معماری هندی
بوداییسم
معماری بودایی
اسلام
کوبیسم
طبیعت بی جان اثر بابلو پیکاسو-کوبیسم ترکیبی
معماری دیکانستراکشن
معماری فولدینگ
موزه حمل و نقل دریایی-اسکاتلند-معمار زاحا حدید (طرح
انسان و طبیعت
معماری پیدایش کیهانی (غیر خطی)
انسان و معماری
رابطه معماری با طبیعتتغییر رابطه معماری امروزی با طبیعت
تاثیر طبیعت بر سازه ها
معماری هماهنگ با طبیعت
همزیستی طبیعت ومعماری
طبیعتابعاد مختلف طراحی و مفاهیم آن.
فضا در معماری
تادائو آندو
معماری ارگانیک
معماری مبتنی بر اشکال زمین
الگوواره دال معماگونه
بررسی عوامل جغرافیایی و محیطی
معماری ارگانیک
همراه با تصاویر

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق