آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن

دانلود پروژه انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن

انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن
فهرست مطالب
* فصل اول انواع پستهای فشار قوی۱
* پستهای فشار قوی از نظر عملکرد۱
* پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی۲
* اجزا تشکیل دهنده پستها۳
* فصل دوم تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور۱۵
* نحوه اتصال سیم پیچ ها۱۸
* تپ چنجر۱۹
* سیستمهای خنک کننده ترانسها۲۲
* ترانسفورماتورهای اندازه گیری۲۷
* فصل سومشینه بندی ۴۴
* انواع شینه بندی۴۵
* آثار وقوع خطا۵۴
* انواع رله های جریان زیاد۶۶
* انواع تکیه گاه ومقره ها۶۷
* فصل چهارم مدار شکن۷۸
* فرایند رفع اشکال خط۷۸
* انواع مدار شکن ها۸۲
* مدار شکن های خلا۹۲
* فصل پنجم کدگذاری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق