آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

دانلود پروژه بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع
فهرست مطالب
* ۱- تعاریف اولیه۶ – ۱
* ۲- محدودیتهای سیستم توزیع۷- ۶
* ۳- ترازهای اطمینان بخشیتوزیع ۹- ۷
* ۴- مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی ۱۸ – ۹
* ۵- سیستمهای سری۲۰- ۱۸
* ۶- سیستمهای موازی۲۱- ۲۰
* ۷- سیستمهای سری موازی ۷۴- ۲۱
* ۸- واژگان انگلیسی۷۹- ۷۵
* ۹_منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق