آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID

دانلود پروژه بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID :
بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن
* مشخصات سامانه RFID
* 1-1- انواع برچسب ها
* ۲-۱- بررسی دستگاه خواننده
* ۳-۱- میان افزار
* ۴-۱-مشاهدات یک دستگاه خواننده
* ۵-۱-فیلتر کردن رویداد
* ۶-۱- معرفی EPC
* 7-1- سرویس نامگذاری اشیا
* ۸-۱- بررسی عملکرد زنجیره EPC
* فصل دوم بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود
* اصول فناوری RFID
* 1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس
* ۲-۲- پیوستگی قیاسی
* ۳-۲-دامنه های فرکانسی
* ۴-۲- استانداردهای RFID
* فصل سوم چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID
* چااش های تکنیکی و استراتژی ها
* ۱- ۳- هزینه RIFD
* 2- 3- استانداردهای RFID
* 3- 3- انتخاب برچسب و خواننده
* ۴- ۳- مدیریت داده ها
* ۵- ۳- یکپارچه سازی سیستم
* ۶- ۳- امنیت
* فصل چهارم بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID
* روشهای امنیتی
* ۱- ۴ – برچسب مسدود کننده
* ۲- ۴- استفاده از ابزار پراکسی
* ۳- ۴- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف
* ۴- ۴- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب
* ۵- ۴- ماشین لباسشوئی هوشمند
* ۶- ۴- روش سخت افزاری
* ۶- ۴- روش حذفی
* منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق