آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » نساجی » دانلود پروژه بررسی تکنولوژی نساجی الکترواسپینینگ

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی نساجی الکترواسپینینگ

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی تکنولوژی نساجی الکترواسپینینگ :

بررسی تکنولوژی نساجی الکترواسپینینگ

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با علم الکترواسپینینگ
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی       ۲
آشنایی با علم الکترو اسپینینگ       ۲
فصلدوم آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ و عوامل تاثیر گذار روی خواص نانو الیاف تولید شده به روش الکترواسپینینگ
آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ      ۵
آشنایی با کارکرد دستگاه الکترواسپینینگ       ۶
عوامل تاثیر گذار روی خواص نانو الیاف تولید شده به روش الکترواسپینینگ       ۷
فصل سوم تولید نانوفیلترها بروش الکترواسپینینگ محلولهای پلیمری
آشنایی باپوشش های دارای منافذ الکتروسپون با کارایی بالاجهت عمل فیلتراسیون       ۹
مقدمه        ۱۰
محلول های پلیمری به کار رفته در تولید فیلترها به روش الکترواسپینینگ       ۱۲
دستگاه الکترواسپین و فرآیند       ۱۳
روش الکترواسپینینگ محلول های پلیمری       ۱۳
نتایج       ۱۶
نتیجه گیری       ۲۰
فصل چهارم تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله الکترواسپینینگ   و ارزیابی سازگاری زیستی
تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله الکترواسپینینگ (ریسندگی ) و ارزیابی سازگاری زیستی        ۲۲
روش تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید / چیتوسان (chitosan) بوسیله الکترواسپینی          ۲۳
آماده سازی محلول های الکترواسپینی       ۲۳
الکترواسپینینگ محلول       ۲۴
نتایج       ۲۵
انواع حلال های غشاء PEO      ۲۵
میزان حجم های متفاوت غشاء PEO / Chitosan       ۲۵
میدان ها الکتریکی مختلف در غشاءچیتوسان / PEO       ۲۵
کشت سلولی       ۲۷
نتیجه گیری       ۲۸
فصل پنجم تهیه نانولوله های کاربردی در صنعت نساجی با استفاده از روش الکترواسپینینگ
نساجی و نانو لوله های کاربردی       ۳۰
آینده (الیاف) همراه با توانایی های حسی افزایش یافته       ۳۰
بر اساس تعداد دیواره ها , نانو تیوب ها می تواند بر ۲ فهرست اصلی طبقه بندی شود      ۳۱
الکترواسپینینگ       ۳۴
مواد و روش ها       ۳۵
آماده سازی محلول پلیمر/CNT       ۳۶
۱) پراکنش نانو تیوب ها       ۳۶
۲) انحلال پلیمر       ۳۷
۳) مخلوط پلیمر و محلول نانو تیوب       ۳۷
الکترواسپینی محلول پلیمر       ۳۷
پردازش و ویژگی سنسورهای بر اساسCNT       ۳۹
پردازش الیاف غیر پیچ خورده آمده از الکترواسپینی      ۳۹
خاصیت الیاف غیر پیچ خورده بدست آمده از الکترواسپینی       ۴۰
نتیجه گیری       ۴۷
فصل ششم آشنایی باالکترواسپینینگ کلاژن
آشنایی باالکترواسپینینگ کلاژن       ۴۹
مقدمه        ۵۰
فرآیند الکترواسپینینگ       ۵۱
روش الکترواسپینینگ کلاژن          ۵۱
اسکلت هسته       ۵۲
نتایج       ۵۴
نتیجه گیری       ۵۸
فصل هفتم  حفاظت الکترومغناطیسی مس / فولاد ضد زنگ / الیاف پلی آمید بدست آمده از الکترواسپینینگ
حفاظت الکترومغناطیسی مس / فولاد ضد زنگ / الیاف پلی آمید بدست آمده از الکترواسپینینگ بصورت کامپوزیت های پلی پروپیلن فشرده       ۶۱
آشنایی       ۶۱
مقدمه       ۶۱
گسترش کامپوزیت های رسانا همراه با خواص ESD  و EMSE        ۶۲
مواد       ۶۳
تولید نخهای هیبرید رسانا برای حلقه های ساخته شده , بوسیله تار و نخ پود تزئین شده       ۶۴
پارچه های حلقوی – تاری پودی        ۶۸
ساخت کامپوزیت های فشرده پارجه های حلقوی – تاری پوری        ۶۹
ارزیابی EMSE با موج ساده       ۷۰
نتایج       ۷۳
واریانس یا اختلاف EMSE بوسیله کامپوزیت های رسانای مختلف       ۷۳
آزمایش ESD همراه با / یا بدون کامپوزیت رسانا       ۷۷
نتیجه گیری       ۸۱
منابع و مأخذ        ۸۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق