آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

دانلود پروژه بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد :
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: تاریخچۀ لباس
۱ـ۱ـ مسئله
۱ـ۱ـ۱ـ مد چیست؟
۱ـ۱ـ۲ـ مختصری از مد در قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹
۱ـ۲ـ مختصری از سبکهای هنری
۱ـ۲ـ۱ـ سبک امپرسیونیسم
۱ـ۲ـ۲ـ سبک سمبولیسم
۱ـ۲ـ۳ـ سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی
۱ـ۲ـ۴ـ سبک موویسم
۱ـ۲ـ۵ـ سبک کوبیسم
۱ـ۲ـ۶ـ هنر انتزاعی
۱ـ۲ـ۷ـ سبک فوتوریسم
۱ـ۲ـ۸ـ هنرهای تجسمی و عکاسی
۱ـ۲ـ۹ـ سبک کوبیسم
۱ـ۲ـ۱۰ـ سبک دادائیسم
۱ـ۲ـ۱۱ـ سبک سورئالیسم
۱ـ۲ـ۱۲ـ هنر پاپ
۱ـ۲ـ۱۳ـ هنر مفهومی
فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۰
۲ـ۱ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۱۰ ـ ۱۹۰۰
۲ـ۲ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۲۰ ـ ۱۹۱۰
۲ـ۳ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۳۰ـ ۱۹۲۰
۲ـ۴ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۴۰ـ ۱۹۳۰
۲ـ۵ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۵۰ـ ۱۹۴۰
۲ـ۶ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۶۰ـ ۱۹۵۰
۲ـ۷ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۷۰ـ ۱۹۶۰
۲ـ۸ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۸۰ـ ۱۹۷۰
۲ـ۹ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۹۰ـ ۱۹۸۰
فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد
۳ـ۱ـ تعریف تبلیغات
۳ـ۲ـ انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط
۳ـ۲ـ۱ـ تبلیغات مستقیم
۳ـ۲ـ۲ـ تبلیغات غیرمستقیم
۳ـ۳ـ تبلیغات بازرگانی
۳ـ۳ـ۱ـ تعریف تبلیغات بازرگانی
۳ـ۳ـ۲ـ تبلیغات بازرگانی در جهان
۳ـ۳ـ۳ـ تبلیغات بازرگانی در ایران
۳ـ۴ـ تبلیغات تجاری
۳ـ۴ـ۱ـ تعریف تبلیغات تجاری
۳ـ۴ـ۲ـ ابزار تبلیغات تجاری
فصل چهارم: مد و گرافیک
۴ـ۱ـ گرافیک چیست؟
۴ـ۱ـ۱ـ تاریخچۀ گرافیک
۴ـ۱ـ۲ـ پیدایش و ظهور گرافیک نوین
۴ـ۱ـ۳ـ هنر گرافیک در ایران
۴ـ۲ـ مد و گرافیک
۴ـ۲ـ۱ـ چه کسی مد را قانون گذاری می کند
۴ـ۳ـ گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد
۴ـ۳ـ۱ـ برچسب ها و علائم تجاری و مد
۴ـ۳ـ۲ـ پوسترهای تبلیغاتی
۴ـ۳ـ۲ـ۱ـ مد و پوستر
۴ـ۳ـ۳ـ تصویر سازی و مد
۴ـ۳ـ۴ـ عکاسی و مد
۴ـ۳ـ۴ـ۱ـ عکاسی مد در آغاز قرن بیستم
۴ـ۳ـ۴ـ۲ـ تاثیرگذاری عکاسان روی مد
۴ـ۳ـ۴ـ۳ـ عکاسان معروف مد
۴ـ۳ـ۴ـ۴ـ تنزل عکاسی مد
نتیجه گیری
گزارش کار عملی
تصاویر کار عملی
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع تصویری
تصاویر مربوط به فصلها
مقدمه
لباس پوشیدن، شأنی از شئون انسان است و پدیده ای که تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین، گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می توان آن را از دیدگاههای مختلفی از قبیل روانشناسی، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسی، مذهب، قانون، تاریخ، جغرافیا مورد مطالعه قرار داد و برای یافتن پاسخی به این گونه پرسشها به جستجو برآمد که:
چرا انسان لباس به تن دارد؟
چه رابطه ای میان نوع لباس انسان و خصوصیات روانی او وجود دارد؟
چه ارتباطی میان وضع مالی و طبقه اقتصادی یک انسان با نوع لباس او برقرار است؟
گروههای مختلف اجتماعی یک جامعه چه لباسهایی می پوشند؟
مذاهب مختلف در باره لباس چه گفته اند؟
و ….
پیداست که پاسخ به هر یک از این پرسشها و دیگر پرسشهای متعدد مشابه آن، محتاج بحثهای مفصل و فرصتهای طولانی است. از مجموع تحقیقاتی که به عمل آمده، مسلم شده که لباس دست کم پاسخگوی سه نیاز آدمی است؛ یکی اینکه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ می کند دیگر اینکه در جهت حفظ عفت و شرم به او کمک می کند و بالاخره به او آراستگی و زیبایی و وقار می بخشد.
لباس را می توان به تعبیری «خانه» و درست تر بگوییم «خانه اول» هر کس دانست. لباس، خانه اختصاصی تر انسان است چون هر فرد نخست در لباس خود سکونت دارد و بعد در خانه اش، و از این قرار است که می توان گفت، همه ما به جهت لباسی که به تن داریم، خانه بدوشیم.
منشاء اصلی لباس، چنان که گفتیم؛ نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبا ماندن است، اگر به گروههای گوناگون اجتماعی نظر افکنیم. می بینیم که لباس زنان، مردان و کودکان با یکدیگر متفاوت است پوشش روستائیان با شهرنشینان فرق دارد. در شهر نیز زنان خانه دار، لباسی متفاوت با لباس زنان کارمند به تن می کنند و اصناف و صاحبان حرفه های گوناگون نیز به تناسب کار خویش لباس خاصی دارند. طبقات مختلف اجتماع نیز بسته به وضع اقتصادی و درآمد خود لباسهای گوناگون می پوشند و شرایط اقلیمی هر منطقه نیز بر نوع لباس مردم آن تأثیر می گذارد.
لازم است مقصود خود را از «فرهنگ» بیان کنیم. فرهنگ در نظر ما و به تعریف ما، عبارت است از کلی ترین بینش و نگرشی که یک جامعه نسبت به جهان دارد. این بینش و نگرش همان معنایی است که آن جامعه برای هستی و انسان قائل است و به اندازه ای کلی و جهانشمول است که همه ارزشها و روشهای خود واجتماع را در بر می گیرد.
ما معتقدیم که «جهان بینی» هر قوم در شکل و کیفیت بسیاری از جنبه های محسوس و ملموس زندگی آن قوم، تأثیری قومی دارد. جهانی که مردم می سازند و در آن زندگی می کنند تا اندازه زیادی تحت تأثیر جهان بینی آنان است. جوامع مختلف بسته به اینکه نسبت به هستی چه بینشی داشته و چه معنایی برای زندگی قائل باشند چه ارزشهایی را برجهان حاکم بداند، سبک و اسلوب خاصی در ساختن شهر، خانه پوشیدن لباس و نظایر آن خواهندداشت.
رابطه لباس و فرهنگ به اندازه ای قوی است که وقتی یک خارجی و یا غریبه وارد محیطی می شود علامتی که او را می شناساند همان لباس اوست. گویی انسانها با لباس خود با یکدیگر صحبت می کنند و هر کس به زبان لباس خویش خود را معرفی می نماید که من کیستم از کجا آمده ام و به چه دنیایی و چه فرهنگی تعلق دارم. سخن بر سر این مطلب است که اختلاف بین تن پوش مردم جوامع مختلف گذشته از خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی و عوامل اجتماعی، اقتصادی ـ ناشی از فرهنگ و جهان بینی آن جامعه نیز هست. انسان بسته به اینکه برای جهان چه معنایی قائل باشد لباس پوشیدنش تفاوت دارد. لباس انسان، نخست تابع فرهنگ جامعه اوست و سپس تابع سلیقه او….

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق