آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم

دانلود پروژه بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم :
فهرست مطالب

مقدمه۱
فصل اول :
۱-۱ باونسان وان گوگ آشنا شوید۵
۱-۲ سیب زمینی خورها۸
۱-۳ رنگ خاکی و سفیدهای رنگی (در کارون گوگ)۹
۱-۴ لذت‌های ساده۱۱
۱-۵ نقاشی با نقطه و تک خط۱۲
۱-۶ نقاشی با شیوه مدرن۱۳
۱-۷ تک چهره باباتانگی۱۵
۱-۸ سرگرمی ون گوگ۱۶
فصل دوم :
۲-۱ گل های آفتاب گردان۱۸
۲-۲ گل های طبیعی۱۹
۲-۳ نقاشی نور بر نور۲۰
۲-۴ پویایی و تحرک۲۰
۲-۵ تراس کافه (فضای فانوس)۲۳
فصل سوم :
۳-۱ شب رنگی۲۶
۳-۲ فصل درو لاکرو۲۷
۳-۳ کاری آبی رنگ۲۸
۳-۴ اتاق خواب۳۰
۳-۵ رنگ پرقدرت ون گوگ۳۱
۳-۶ صندلیهای خالی۳۲
۳-۷ زن آدلی۳۵
۳-۸ اغراق در اشکال۳۶
۳-۹ شعله های سبز۳۷
۳-۱۰ پیچ و تاب در همه جا۳۹
فصل چهارم :
۴-۱ شب پرستاره۴۲
۴-۲ آثار مهم ون گوگ۴۴
۴-۳ نخستین قدم ها به دنبال میله۴۹
۴-۴ افزودن رنگ۵۰
۴-۵ نخستین قدمها۵۱
۴-۶ کلاغ ها پرفرار گندم زارها۵۳
۴-۷ آخرین منزل۵۵
۴-۸ موزه مجسمه ون گوگ۵۶
۴-۹ کارهای تقلبی از تابلوهای طبیعت ون گوگ۵۶
فصل پنجم :
نتیجه گیری۶۰
منابع و مآخذ۶۶
گزارش کار عملی ۶۷
تصاویر کار عملی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق