آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه بررسی عقد وکالت

دانلود پروژه بررسی عقد وکالت

بررسی عقد وکالت
فهرست
مقدمه: ۴
مبحث اول- کلیات ۸
گفتار اول-تعریف عقد وکالت: ۸
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض: ۱۷
گفتار سوم-اقسام وکالت: ۲۳
بند اول –وکالت مطلق: ۲۴
بند دوم – وکالت مقید: ۲۹
بند سوم – شرایط وکالت: ۳۱
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل ۴۶
گفتار اول-اهلیت موکل: ۴۶
گفتار دوم – اهلیت وکیل: ۵۱
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: ۵۷
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی: ۵۸
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث ۶۳
مبحث سوم – تعهدات وکیل ۶۹
گفتار اول – تقصیر وکیل: ۶۹
گفتار دوم – یدامانی وکیل: ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء: ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء: ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است: ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل: ۸۶
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت ۹۰
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل: ۹۱
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: ۹۷
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز: ۱۰۰
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی: ۱۰۲
گفتار چهارم- به استعفای وکیل: ۱۰۳
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل: ۱۰۸
بند اول – فوت موکل یا وکیل: ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل: ۱۱۳
بند سوم – حجر موکل یا وکیل: ۱۱۵
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت : ۱۱۸
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل: ۱۲۳
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۷
منابع ۱۳۰
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
۱) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
۲) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
۳) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
۴) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
۵) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
۶) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق