آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

دانلود پروژه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی
* رله‌گذاری حفاظتی چیست؟
* وظیفه رله‌گذاری حفاظتی
* اصول رله‌گذاری حفاظتی
* ۴-۱) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی
* فصل دوم : انواع رله
* ۱-۲) انواع رله برحسب مورد استعمال
* انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری شده
* فصل سوم : حفاظت تفاضلی
* انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی
* عوامل موثر در طراحی
* تجهیزات کمکی
* ۱-۳-۳) رله‌های چک‌کننده یا راه‌اندازی
* ۲-۳-۳) تجهیزات نظارت پیلوت
* ۴-۳) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت
* ۵-۳) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت
* فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی
* مقدمه
* مزیت پیلوت
* پیلوتهای قطع‌کننده و سد‌کننده
* رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم
* ۴-۴) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب
* ۵-۴) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم
* ۶-۴) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب
* ۷-۴) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی
* ۸-۴) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت
* ۹-۴) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت
* ۱۰-۴) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ
* فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان کاریر و میکرو موج
* مقدمه
* ۱-۵) پیلوت با جریان کاریر
* پیلوت میکروموج
* رله‌گذاری مقایسه فاز
* ۴-۵) رله‌گذاری مقایسه سو
* فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی
* مقدمه
* رله‌گذاری با پیلوت سیمی
* رله‌گذاری با پیلوت جریا، کاریر
* میکروموج
* ۱-۳-۶) کانال میکروموج
* ۲-۳-۶) قطع از راه دور
* فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی
* مقدمه
* ضرورت اتصال به زمین – نوتر
* ضرورت برقراری حفاظت
* انواع سیستمهای اورکارنتی
* ۴-۷) رله‌های ولتاژی
* ۵-۷) حفاظت فیدرکوپلاژ ۲۰ کیلوولت
* ۶-۷) حفاظت فیدرترانس ۲۰ کیلوولت
* ۷-۷) حفاظت REF
* 8-7) رله دیفرانسیل
* ۱-۸-۷) چند نکته در مورد رله دیفرانسیل
* ۲-۸-۷) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی
* ۹-۷) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور
* ۱۰-۷) حفاظت باسبار
* ۱۱-۷) حفاظت خط
* ۱۲-۷) رله دوباره وصل‌کن
* ۱۳-۷) Synchron-check
* 14-7) سیستم inter lock , inter trip
* فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران
* مقدمه
* مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI
* حفاظت دیفرانسیل فیدر
* رله ناظر MRTP
* 4-8) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH
* 5-8) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCR
* 6-8) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی MVTW
* 7-8) ترانسفورماتور جداکننده
* ۸-۸) ولتاژ و جریان پیلوت
* ۹-۸) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی
* ۱۰-۸) عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری
* ۱۱-۸) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبکه‌ای
* ۱۲-۸) ولتاژ تحریک شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت
* ۱۳-۸) اطلاعات فنی رلهMBCI
* منابع

 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق