آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان ۹ تا ۱۱ سال

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان ۹ تا ۱۱ سال

بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان ۹ تا ۱۱ سال

فهرست مطالب

۱ـ تعریف تبلیغ
۲ـ تاریخچه تبلیغات
۳ـ از تبلیغات تجاری چه می دانیم
۴ـ به چه علت تبلیغ می کنیم
۵ـ وسایل انجام تبلیغ
۶ـ انواع مخاطبین در یک کار تبلیغاتی
۷ـ شرایط موفقیت در پیام
۸ـ تبلیغات نامرئی یا «تبلیغات غیر آشکار» «فرهنگ تبلیغات» اینترنت
۹ـ «فرهنگ واژه های تبلیغات» اینترنت
۱۰ـ نکات مورد توجه در یک برنامه تبلیغی صحیح و کار آرا
۱۱ـ عناصر تبلیغ
۱۲ـ نقش تحقیق در تبلیغات
۱۳ـ معجزه تحقیق در تبلیغات
۱۴ـ تله های تحقیق
۱۵ـ هشت عنوان مؤثر در تبلیغات (مقایسه اینترنتی)
۱۶ـ کودکان گروه هفت برای تبلیغات
۱۷ـ شعارهای تبلیغاتی
۱۸ـ علائم تجاری(Tread mary)در یک کالای تبلیغاتی
۱۹ـ رنگ شناسی کودکانجلالی مهدی
۲۰ـ تبلیغ مخصوص
۲۱ـ تبلیغ در محوله خرید
۲۲ـ گزارش کار

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق