آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه بررسی نقوش گبه و گلیم و دستبافته های ایرانی

دانلود پروژه بررسی نقوش گبه و گلیم و دستبافته های ایرانی

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی نقوش گبه و گلیم و دستبافته های ایرانی :

فهرست مطالب
مقدمه
ریشه‌یابی نام گبه
آشنایی و شناختی از گبه
استاندارد و اندازه گبه
طرح گبه
رنگهای مورد مصرف در گبه
تقسیم بندی رنگ‌ها
تقسیم بندی کلی رنگها
روانشناسی رنگها در گبه
توصیه برای پاک کردن لکه‌های گبه
توصیه برای مبارزه با بید و جلوگیری از بیدزدگی
موقعیت جغرافیایی استان فارس
دنا و زردکوه بلندترین قلل زاگرس و نقش آن در زندگی عشایر کوچ رو
گبه در چه منطقه‌ای و توسط چه کسانی بافته می شد
عشایر ‌ایل قشقایی
طایفة شش بلوکی
طایفة فارسی مدان
مهمترین طرح و نقش گبه‌های عشایری
اهمیت تاریخی طرح شیر
۲-طرح خشتی یا قابی شکل
۳-طرح حوض گبه
۴-طرح گل گبه
۵-طرح‌ایلاتی
۶-طرح درختی
۷-طرح هندسی
۸-طرح ابرش
۹-طرح چهارفصل
نقش‌ها نشانة‌ چه نماد و سمبلی هستند
نقش درخت
نقش کودک و بچه
نقش چادر
نقش گل
نقش سگ
نقش شتر
نقش اسب
طرح مشترک و نحوة بافت گبه در بین‌ایلات فارس
رنگهای مورد مصرف عشایر‌ایل قشقایی در گبه‌ها
مقایسه گبه‌های قدیمی با گبه‌های جدید
گلیم گبه(گچمه)
ویژگیهای فنی گلیم گبه(گچمه)
ریشه‌یابی نقوش گلیم گبه
توصیه‌های بهداشتی و‌ایمنی برای پیشگیری از حوادث در کارگاه‌های گبه بافی
نام‌های گبه‌های امروز و نمونه‌هایی از آن
گبة‌ سه ترنج
گبة‌ شطرنجی
گبة عرب
نام گبه‌های دیروز و نمونه‌هایی از آن
گبة شش بلوکی
گبة شیری نادر
گبة سه ترنج
طراحی و نقشپردازی
نقشمایه‌های گلیمی
گروه ۱ نقشمایه‌های هندسی
گروه ۲ نقشمایه‌های دوگانه
گروه ۳ نقشمایه‌های تلفیقی
گروه ۴ نقشمایه‌ها حاشیه‌ای
نقشهای گلیم قشقایی
۱ نقش اشکالی
۲  کف ساده
۳ محرمات
۴ خشتی
۵ قابی
۶  شطرنجی
۵ نمونه‌های گلیم قشقایی
کشکولی(؟)، اواخر قرن دوازدهم تا اوایل قرن سیزدهم هـ ق  ۱۱۹*۱۹۴ سانتیمتر
کشکولی(؟)، دهة آخر قرن سیزدهم تا دة اول قزن چهاردهم هـ ق ۱۴۳*۴۵۷ سانتیمتر
کشکولی(؟)، دهة‌ هشتم تا دهة آخر قرن سیزدهم هـ ق ۱۰۷-۱۶۳ سانتیمتر
دره شوری، دهة پنجم تا ششم قرن چهاردهم هـ   ق
کشکولی، اواخر دهة ششم قرن چهاردهم هـ  ق  ۱۴۲*۲۵۸ سانتیمتر
دره شوری، دهة دوم تا سوم قرن چهاردهم هـ  ق
کشکولی، اواخر دهة هشتم قرن چهاردهم هـ ق
آردکپان، اواخر دهة هشتم قرن چهاردهم هـ ق  (اندازة‌۴)
کشکولی(؟)، دهة هشتم تا دهم قرن سیزدهم هـ  ق
سوزنی قشقایی
۱ مقدمة تاریخی
۲ اسلوب بافت و چگونگی کاربرد
۳ نقشپردازی و رنگ آمیزی
۴ نمونه‌های سوزنی قشقایی
دستبافته های ایلات بهارلو و اینالو
نقشپردازی و رنگ آمیزی
گلیم و سوزنی
دست بافته های ایلات عرب
طایفه‌های بافنده و ویژگیهای بافندگی
رنگ آمیزی
نمادها و نگاره‌ها
در گلیم
ساختار و هندسه
اعتقادات و خرافات
سنت‌‌‌ها و فرهنگ بومی
نگاره‌‌‌های تولد
نگاره‌‌‌های زندگی
نگاره‌‌‌های محافظت از زندگی
نگاره‌‌‌های زندگی پس از مرگ
نکاتی چند در طراحی دکوراسیون داخلی
فضا
اصول طراحی
الگوهای طراحی
تناسب
تعادل
انواع تعادلها
هماهنگی
مقیاس
یکی شدن و فراوانی
ریتم
تأکید
رنگ و نور
ترکیب رنگها
رنگهای میانی
ابعاد رنگ
مفهوم رنگ ها
سازواری اشکال هندسی و رنگها
تغییر رنگها
بافت اجسام و اشیاء
بافت و نور
رنگ کف پوش و پوشش کف
قدرت رنگ
دمای رنگ
مطالبی مهم دربارة‌ رنگها
انواع نورها
اثرات نور بر رنگ های مختلف
سخن آخر مؤلف
گزارش کار
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق