آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد

دانلود پروژه بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد

بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد

فهرست مطالب
مقدمه:
نگارگری یکی از هنرهای درخشان ایرانیان در دوره اسلامی است. نگاره‌های ایران منابعی هستند که ویژگی های انسانی، اجتماعی و هنرهای ادوار مختلف را از خود بازتاب می دهند و محققان و پژوهشگران می توانند با مطالعه و مراقه در آنها به تشخیص، تبیین و تفسیر این ویژگی ها بپردازند و به کمک داده ها و اطلاعات مکتسب کمبود اطلاعاتی در زمینه های مذکور را جبران نمایند.یکی از ویژگی های هنری که در این نگاره ها بازتاب یافته، معماری اسلامی ایران است، نگارگران ادوار مختلف اسلامی ایران- از دوره های سلجوقی تا دوره قاجار در آثار متنوع خود، انواع بناها را به تصویر کشیده اند. نگارنده معتقد است با مطالعه و بررسی بناهای منقوش و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده آنها (عناصر ساختاری و تزئینی) می توان به نتایجی سودمند در رابطه با معماری هر دوره از ادوار اسلامی رسید. برای مثال می توان به نگاره‌ای از دوره تیموری اشاره نمود که فضای درونی یک حمام را نشان می دهد. اهمیت این نگاره زمانی آشکار می شود که بدانیم در میان انواع بناهایی که از این دوره باقی مانده اند، هیچ حمام پا برجایی شناسائی نشده است و محققان هنر معماری تیموری در مطالعات و بررسی های خود تنها به بقایای ناچیز و مختصر سه دستگاه حمام این دوره استناد می کنند. پر واضح است اگر به این نگاره به عنوان مدرک معتبر و مستند نگریسته شود و داده های استخراج شده از آن با داده‌ها و اطلاعات بقایای حمام های این دوره ترکیب و تلفیق گردد، نتایج سودمند و مفید فائده حاصل خواهد شد….
فهرست مطلب
مقدمه
تاریخچه مختصر دورة تیموری
کاخ ها
تطبیق متن نسخه و موضوع نگارة مورد بحث
موضوع نگاره و توصیف کلی آن
شخصیت های نگاره
شخصیت های اصلی
شخصیت های فرعی
ساختار بنا و تزئینات آن
ویژگیهای معماری کوشک
سر در ورودی
حیاط
کاخ و تزئینات وابسته
موضوع نگاره و توصیف کلی آن
ویژگی های معماری کاخ
ساختار بنا

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق