آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل چهار نرم افزار مخرب ویروس و تروجان

دانلود پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل چهار نرم افزار مخرب ویروس و تروجان

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل چهار نرم افزار مخرب ویروس و تروجان :
بررسی و تجزیه و تحلیل چهار نرم افزار مخرب (ویروس و تروجان)
فهرست مطالب
* فصل یکم- ویروس ها
* – ۱-۱تعریف ویروس
* – ۲-۱تاریخچه ورود ویروس
* -۳-۱ انواع ویروس
* -۱-۳-۱سکتور بوت (boot sector)
* – ۲-۳-۱ویروس های ماکرو (کلان دستور)
* – ۳-۳-۱ویروس های چند ریخت
* -۴-۳-۱ویروس های مخفی
* – ۵-۳-۱ویروس های چند بخشی
* -۶-۳-۱ویروس های مبتنی بر پست الکترونیکی
* -۷-۳-۱ویروس های دوزیست
* – ۴-۱سایر نرم افزار های مخرب
* – ۱-۴-۱کرم ها
* -۱-۱-۴-۱تاریخچه اولین کرم
* ۲-۴-۱اسبهای تروا (Trojan Horse )
* -۳-۴-۱جاسوس افزارها(Spyware)
* -۴-۴-۱درهای پشتی (Backdoor)
* – ۵-۴-۱باکتری ها (Bacteries )
* Zombie -6-4-1
* Rootkits -7-4-1
* -۸-۴-۱بمب های منطقی
* -۵-۱عملکرد ویروس ها
* -۱-۵-۱پیغام ها
* -۲-۵-۱ شوخی ها
* -۳-۵-۱غیر فعال کردن دسترسی ها
* – ۴-۵-۱سرقت اطلاعات
* – ۵-۵-۱تخریب اطلاعات
* – ۶-۵-۱پاک سازی اطلاعات
* -۷-۵-۱عدم دسترسی به سخت افزار
* – ۶-۱راه‌های ویروسی شدن
* فصل دوم-آنالیزویروس ملیسا
* ۲-۱-ویروس ملیسا یک خطر جدید
* ۲-۲-اثرات مخرب ویروس ملیسا
* ۲-۳-خسارت های فراوان ویروس ملیسا
* ۲-۴-متغیر ها و گونه ها
* ۲-۵-بازداشت فرد مظنون به تولید ملیسا
* ۲-۶-نتیجه گیری
* ۲-۷-سورس کد ویروس ملیسا
* ۲-۸-روش پاکسازی ویروس ملیسا
* فصل سوم-آنالیز کرم MyDoom
* ۳-۱-بررسی عملکرد کرم Mydoom
* 3-2-تاثیرات این کرم بر روی ویندوز
* ۳-۳-سورس کد کرم MyDoom
* 3-4-روش های پاکسازی ویروس My doom
* فصل چهارم-آنالیزویروس CIH Chernoble
* 4-1-بررسی وعملکرد ویروس CIH
* 4-2-مکانیسم آلودگی
* ۴-۳- هشدار ویروس win 32/ CIH
* 4-4-نتیجه‌گیری
* ۴-۵-سورس کد ویروسCIH
* 4-6-روش پاک سازی ویروس CIH
* فصل پنجم-آنالیز Get codec multi media Trojan
* 5-1-بررسی تروجان
* ۵-۲-مسیر مقدار دهی و بررسی پایه
* ۵-۳-مسیر Set_Mutex (تنظیم تحریف)
* ۵-۴-مسیرModify_Winamp_Conf
* ۵-۵ -مسیر Modify _Wmp_Conf
* 5-6-مسیر مکانیسم جستجو و آلودگی
* ۵-۷-جستجوی فایل
* ۵-۸-آزمایش فایل های آلوده
* ۵-۹- نتیجه گیری
* ۵-۱۰-پاکسازی تروجان Getcodec Multimedia

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق