آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی کنترل توربینها توسط PLC

دانلود پروژه بررسی کنترل توربینها توسط PLC

بررسی کنترل توربینها توسط PLC
فهرست مطالب
* مقدمه
* ابزار دقیق هوشمند
* ۱)سنسورها وعملگرها
* ۲ ) کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی
* ۳) سیستمهای نمایش، سوپر و ایزری و مدیریت
* Distributed Control System (DCS) :
* Field bus Interface control IC :
* طرح سیستم PLC
* ۱- واحد پردازنده مرکزی :
* ۲- برنامه مونیتور (PROGRAM MEMORY) PM
* 3- مدولهای ورودی و خروجی (I/O):
* 4- بدنه و قفسه: که CPU و PM و مدولهای I/O در آن نصب می شود.
* اجزاءکنترلی PLC
* مدارات Modem
* مدارات Driver/Regulator
* مدارات Receiver
* کارتهای کنترلی I/O
* WATCHDOG TIMER:
* تقویت کننده های عملیاتی(OP-AMP)
* ساختمان و طرز کار توربین
* سیستم کنترل هوای ورودی AIR FLOW CONTROL
* محفظه احتراق
* شیر تخلیه هوا COMPONENTS :
* توربین کمپرسورGas Turbine :
* توربین نیرو Power Turbine :
* مراحل عملکرد توربین بدین ترتیب است :
* برای ایجاد شعله در توربین وجود سه عامل لازم است که عبارتند از:
* مراحل استارت :
* سیستمهای کنترل توربین
* وسایل جانبی سیستم کنترل توربین :
* کلیدها،پوش باتن و لامپ هایی که در اختیار بهره بردار قرار دارند:
* واحد واحد اندازه گیری سرعت: (SMU) Speed Measurement
* اندازه گیری دما:
* اندازه گیری ارتعاش
* :Guide Vanتنظیم سوخت
* کنترل سرعت و حرارت توربین:
* ۱- کنترل کننده سوخت در مرحله استارتRamp Generator :
* ۲- کنترل کنند اصلی سوخت(Main Fuel actuator Control) :
* حالات خاموش کردن توربین که باید در نظر گرفته شود:
* وضعیتهای عملکرد که باید اندازه گیری شود و روی تابلو کنترل با نشانگر ها مشخص شود:
* سیستم مونیتورینگ HMI:
* (Human- Machine Interface)
* شرح سیستم کنترل توربو ژنراتورها
* سخت افزار و نرم افزار:
* مشخصات سیستم:
* مشخصات کابینت ها:
* مواردی که باید در طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی توبوژنراتورها مد نظر قرار گیرد:
* مشخصات سیستم:
* کابینت ها :
* سیستم کنترل:
* کابل ها
* جعبه های اتصال (JUNCTION BOXES) :
* 1-ساختار :
* ۲- TERMINATION
* 3- INTRINSIC SAFETY(I.S.)
* مشخصات و مزایای سیستمهای کنترل داخلی
* ۱- کنترلگرها (PLC)
* 2-شبکه های ارتباطی
* ۲- ایستگاه های اپراتوری و نرم افزار HMI :
* 4- برنامه ریزی کنترلگرها و برنامه HMI
* گرداننده جدید شیر کنترل(Control Valve Drive)
* ساختار برنامه کنترلیPLC
* PLC زمان سنجی چرخه
* حالت Run/Stop:
* حافظه برنامه Program Memory:
* تایمرها:
* ۱- (SP) Pulse Timer
* 2- (SE) Extended Pulse Timer
* 3- (SF) Off-Delay Timer
* 4- (SD) On-Delay Timer
* 5- (SS) Storedon-Delay Timer
* شناخت PLCهای زیمنس:
* تجهیزات سخت­افزاری و نرم­افزاری SIMATIC مشتمل بر موارد ذیل می­باشد:
* ساختار نرم افزاری برنامه ها
* انواع BLOCK هایی که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند بشرح ذیل می باشند:
* ساختار فیزیکی plc500:
* در ساختار نرم افزاری سری PLC500 مزایای زیر در نظر گرفته شده است:
* مزایای CPU82E
* Digitl Input-DI 322
* Analog Input-Al 82B
* Analog Output- AO 82B
* Power Supply- Ps 152
* مزایای PS 152
* Position Control- PC 212
* مشخصات:
* Profibus Com-DPS
* Profibus- DP Slave Interface
* مشخصات:
* Communication Processor- CPI 602
* Expansion- EP 102
* Redundancy

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق