آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه تاثیر تلویزیون بر رفتار کودکان و جوانان

دانلود پروژه تاثیر تلویزیون بر رفتار کودکان و جوانان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
طرح مسئله
اهمیت و فواید موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرهنگ‌پذیری
خرده فرهنگ
التقاط فرهنگ
التقاط فرهنگی
تعریف فرهنگ و تهاجم فرهنگی
هدف ازتهاجم فرهنگی
اولین و آخرین قدم تهاجم فرهنگی
جمع‌بندی
تاریخچه تلویزیون
تاریخچه تلویزیون در ایران
چارچوب نظری
چارچوب تئوریکی
الف – جامعه‌معنوی
در این جامعه شاخصهای ارتباطی زیر قابل سنجش است:
۱)اداره اورگانیک
۲)ارتباطات عمقی
۳)امتداد تاریخی
۴)کوچکی جمع و ارتباط تام
ب- جامعه صوری
۱)وسعت
۲)اراده اندیشیده
۳)بی‌نامی
۴)ارتباط سطحی
نظریه دایزمن
نظریه لئوناردو برکویتز
نظریه بلسون
نظریه اجتماعی مابعد نوین ژان بودریلار
کلنر در جمع‌بندی این نظریه چنین نتیجه می‌گیرد
نظریه بندوراد نظریه شناختی و اجتماعی
نظریه دکتر لارنس فریدمن
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های اصلی
فرضیه‌های فرعی
متغیرهای تحقیق
معرف سازی
اوقات فراغت
خشونت
از خودبیگانگی
بزهکاری
تعریف مفاهیم نظری
طبقه اجتماعی
اوقات فراغت
خشونت
از خودبیگانگی
بزهکاری
تاریخ ادبیات
مقدمه
خشونت در تلویزیون
اثرات تلویزیون بر کودکان و نوجوانان
الف – رابطه رشد شناختی کودکان با ادراک برنامه‌های تلویزیون
ب – رابطه رشد شناختی کودکان باادراک آگهی‌های تلویزیون
ج – تلویزیون و دشواریهای رفتاری
د- تلویزیون و اثرات منفی آن بر تحصیل کودکان
چ- تلویزیون و اثرات منفی بر تخیلات کودکان
ح- چرا کودکان و نوجوان تلویزیون تماشا می‌کنند
خ- تماشای تلویزیون با هدف یادگیری
چ- تلویزیون درحکم مصاحب
هـ – تماشای تلویزیون برای فرار از واقعیت‌ها
تماشای تلویزیون برای بیداری و تحریک
تماشای تلویزیون برای کسب اطمینان خاطر و آرامش
اثرات منفی و مثبت تلویزیون بر کودکان ونوجوانان در افزایش پرخاشگری
تلویزیون و کودکان مطالعه تجربی تاثیرات تلویزیون بر نوجوانان
تلویزیون در زندگی جوانان ؟؟ مالتزک ؛ هامبورگ ( ۱۹۵۹)
دلایلی برای بیزاری جستن از تلویزیون
تاثیر تلویزیون ازدیدگاه روانشناسی
برون فکنی
خانم هیمل وایت
از دیدگاه جامعه شناسان
از دیدگاه اخلاق و اجتماعی
نقش رسانه‌های جمعی در اجتماع
نتیجه
نتیجه آخر مطلب
پیشنهادات عبارتند از
مشکلات تحقیق
منابع
چکیده:
بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون «عصر تکنیک»، «عصر ارتباطات» «دهکده جهانی» و رهبری از راه دور نامیده اند البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضا پیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند.
تا قرن ۲۰، رهبری و ارشاد انسان رویا رو و بر اساس ارتباط بود، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد. به طوری که بین شنونده و گوینده، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است.
لارو سفلدومرتن(Lazerseld & Merton)در تشریح این عقاید متفکران می نویسند:
«وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است.
تقریباً در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران، حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون کودکان زیر ۱۵ ساله و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از ۱۵ سال هستند.
امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل، تردید نشان می دهند. البته علیرغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان، تحقیقاتی بعمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است در این تحقیق تاثیرات رسانه هایی تصویری چون تلویزیون، بر رفتار کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق