آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه تاریخچه بیمه در ایران

دانلود پروژه تاریخچه بیمه در ایران

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه تاریخچه بیمه در ایران :
دانلود پروژه تاریخچه بیمه در ایران
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تاریخچه بیمه آسیا ۲
قصل دوم
تقسیم بندی انواع بیمه ۵
قرارداد بیمه ۸
بیمه نامه ۱۱
تعهدات بیمه گذار ۱۴
حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه ۱۶
پرداخت حق بیمه ۱۷
بیمه آتش سوزی ۲۱
شکست شیشه ۲۴
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران ۲۸
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک ۳۲
بیمه های مسئولیت مدنی ۳۴
انواع بیمه مسئولیت مدنی ۳۶
بیمه حمایت و پس انداز ۵۷
بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز ۵۸
فصل سوم
نمودار سازمانی بیمه آسیا ۶۲
اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی ۶۳
ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی ۶۴
فصل چهارم
ثبت اسناد هزینه ۶۸
ثبت اسناد مطالبات ۶۸
وارد کردن اطلاعت پرونده ها ۶۸
گرفتن استعلام از پرونده ها ۶۹
صدور چک و تاییدیه پرداخت چک ۶۹
پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک ۶۹
تهیه صورت مغایرت بانکی ۷۰
تکمیل کردن دفتر حواله خسارت ۷۰
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه ۷۲
فصل ششم
فرمهای دوره کارآموزی ۷۳
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق