آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه تحلیل فناوری اطلاعات ( IT )

دانلود پروژه تحلیل فناوری اطلاعات ( IT )

تحلیل فناوری اطلاعات ( IT )

فهرست مطالب

قسمت اول
فن‌آوری اطلاعات
(IT)
مقدمه
تکنولوژی (فن‌آوری)
پژوهش وود وارد
نوع طبقه‌بندی نکاتی از قبیل
تولید تک محصولی و دسته‌های کوچک
تولید انبوه و دسته‌های بزرگ
فرایند تولید مستمر
پژوهش، درک پیوو و گروه آستن
مطالعات جیمز تامپسون
فن‌آوری پیوسته مستمر
فن‌آوری واسطه‌ای
فن‌آوری متمرکز (فشرده)
تعریف فن‌آوری اطلاعات
تاریخچه فن‌آوری اطلاعات
الف) رایانه‌های نسل اول
ب) رایانه نسل دوم
پ) رایانه‌های نسل سوم
ج) رایانه‌های نسل چهارم
مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات
معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی
پست صدا
پاسخگویی تلفنی
اعلام پیام
پست الکترونیک
نظامهای کنفرانس رایانه‌ای
تابلو اعلانات الکترونیکی
کنفرانس از راه دور به صورت سمعی و بصری
شبکه‌های مجتمع
اینترانت
منابع حاصل از اینترانت
کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها
کاربرد عملیاتی
کاربرد اطلاعاتی
ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان
خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان
بیمارستان کینگستون
سیستم اطلاعاتچیست؟
سیستمهای اطلاعاتی در سازمان
سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)
سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS)
سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی
گزارش دهی
برنامه تحلیل کوتاه مدت
مولدهای سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری
خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری
ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری
معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری
سیستم اطلاعاتی مدیران عالی (ESS)
سیستم اتوماسیون اداری (OAS)
سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS
طراحی زمان واقعی(on – line)
طراحی برنامه‌ای یا دسته‌ای
(Bath)
سیستمهای کارهای دانش‌بر KWS
سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی
مزایای فن‌آوری اطلاعات
محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات
قسمت دوم
سازمان و ساختار سازمانی
مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان»
سازمان
نگاهی به تعاریف سازمان
سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»
نهاد اجتماعی
فلسفه وجودی هر سازمان به خاطر تامین هدف خاص است
سیستمی با ساختار آگاهانه
مرزهای مشخص
تعریف ساختار سازمانی
سازماندهی (Organizing)
مبانی سازماندهی
۱- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف
۲- سازماندهی مبتنی بر نوع تولید یا عملیات (محصول)
۳- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی)
۴- سازماندهی بر مبنای زمان
۵- سازماندهی بر مبنای ارباب رجوع (مشتری)
۶- سازمان مبتنی بر بازار
نقاط قوت و ضعف
خلاصه و جمع‌بندی از معرفی چند ساختار متداول سازمانی
الگوهای جدید ساخت سازمانی
۱- سازمان ماتریسی یا خزانه‌ای (Matrix organization)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس
الف) نقاط قوت
ب) نقاط ضعف
۲- سازماندهی بر مبنای پروژه
۳- ساختار سازمانی، ماژولار (پیمانه‌ای یا پارندی)
۴- سازماندهی بر مبنای ساخت آزاد یا ادهوکراسی
برخی از ویژگیهای مهم ادهوکراسی
معایب ادهوکراسی
ابعاد طرح سازمان
ابعاد ساختاری
رسمیت
فنون رسمی سازی
گزینش
انتظارات از نقش
قوانین، رویه‌ها و خط مشی‌ها
پیچیدگی
تفکیک افقی
تخصص‌گرایی
تفکیک عمودی
تفکیک فضایی
تمرکز
ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت
تمرکز و رسمیت
نسبتهای پرسنلی
ابعاد محتوایی
اندازه
تکنولوژی
محیط
رابطه محیط و ساختار
استراتژی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ چه می‌کند؟
قسمت سوم
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارج از کشور
بررسی و پژوهش اسمیت
بررسی و پژوهش ویگاند
تحقیق فیفرولبلباسی
بررسی و پژوهش برن
تحقیقات تریست و بمفورد
تحقیقات انجام شده در ایران
خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم
فصل دوم شامل سه قسمت بود
قسمت چهارم
ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران ، خلاصه‌ای از وضعیت عمومی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهرتهران
بیمه چیست؟
نگاهی به بیمه ایران
ساختار تشکیلاتی بیمه ایران
معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران
مکانیزاسیون بیمه ایران
الف) طراحی و بهبود سیستمهای موجود
ب) پشتیبانی فنی
ج) عملکرد شبکه
د: ایجاد سیستم‌های جدید شامل
قسمت اول:
فن‌آوری اطلاعات
(IT)
مقدمه:
اطلاعات همانند خونی است که در کالبد سازمان جریان می‌یابد و به آن حیات می‌بخشد، اطلاعات می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را در مورد ساختار، تکنولوژی و نوآوری تغذیه نماید، و همچنین اطلاعات همانند یک رگ حیاتی است که سازمان را به عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متصل می‌سازد، توسعه فن‌آوری اطلاعات مانند کامپیوترها و وسایل ارتباط الکترونیکی ماهیت بسیاری از کارهای دفتری را دگرگون کرده‌اند، شبکه‌های کار در خانه و خودکار شدن، امکان محدود کردن بعضی بخشها و کاهش تعداد کارکنان سازمان را فراهم آورده‌اند. از این پدیده‌ها (فن‌آوری اطلاعات) ممکن است چنین استنباط شود که سازمانهای بزرگ کوچکتر می‌شوند و گرایش بسوی انواع انعطاف‌پذیرتر و کوچکتر سازمان نیرومندتر می‌شود.
فن‌آوری اطلاعات همچنین می‌تواند منجر به تغییرات نسبتاً وسیعی در سطح بین‌المللی باشد. زیرا این فن‌آوریهای اطلاعاتی و کامپیوترها می‌توانند تاثیر شدیدی بر عملکردهای اقتصادی و اجتماعی و مناسبات جهانی داشته باشند. هم در پیش‌بینیهای خوشبینانه از نظر ابعاد مثبت تاثیرات فن‌آوری اطلاعات بر شیوه‌های زندگی و هم در بدبینیهای موجود نسبت به تاثیرات مخرب آن عناصری از واقعیت نهفته است، به هر تقدیر، بر بازار کار و شیوه زندگی تاثیر خواهد نهاد. در حال حاضر فن‌آوری اطلاعات مهمترین مساله‌ای نیست که یک کشور بخصوص با آن روبرو باشد بلکه تجلی آن بعنوان سریع‌التغیرترین عامل اقتصاد بسیاری از کشورها، مساله‌ساز است. این فن‌آوری به سرعت در حال بهسازی و ارتقاست و هزینه‌ها با سرعت قابل توجه کاهش می‌یابند. دامنه کاربرد آن بسیار وسیع است و در غالب صنایع تاثیرات آن بر قیمت تمام شده محصول از نظر سهم هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی از اهمیت بسیار برخوردار است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق