آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اجتماعی و جامعه شناسی » دانلود پروژه تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه

دانلود پروژه تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه

تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات ۵
مقدمه: ۶
طرح مسئله ۷
۱- موضوع تحقیق: ۷
۲-هدف تحقیق: ۸
۳- انگیزه تحقیق: ۸
۴- ضرورت تحقیق: ۹
۵- روش تحقیق: ۱۰
۶- جامعه آماری: ۱۰
۷- روش نمونه گیری: ۱۰
۸- حجم نمونه: ۱۰
۹- شیوه های جمع آوری اطلاعات: ۱۱
۱۰- مشکلات تحقیق: ۱۱
- فرضیات تحقیق: ۱۱
- نذر ۱۷
فرهنگ دهخدا نذر را چنین تعریف می کند: ۱۷
قربانی: ۱۷
وقف: ۱۸
دعا: ۱۹
دعا انواع مختلف دارد: ۱۹
-صائین قلعه: ۲۰
زیارت: ۲۰
روز زیارت: ۲۱
فصل دوم :شناخت کلی شهر صائین قلعه ( جامعه مورد تحقیق) ۲۳
مقدمه ۲۴
بازنویسی متن فرمان ۲۶
موقعیت جغرافیایی: ۲۷
بادها و اثرات آن: ۳۰
منابع آب: ۳۰
پوشش گیاهی: ۳۱
زندگی جانوری: ۳۱
ویژگیهای اقتصادی: ۳۲
ابزار کشاورزی: ۳۴
دامپروری: ۳۴
ویژگیهای انسانی: ۳۵
آثار تاریخی: ۴۰
مراکز آموزشی و مذهبی و عمومی و تفریحی مشترک: ۴۱
امام زاده ها: ۴۱
مساجد: ۴۱
مدارس و مراکز آموزشی: ۴۲
مجموعه های ورزشی: ۴۳
فصل سوم: ادبیات تحقیق ۴۴
دین و اعتقادات دینی: ۴۵
اشاره به مراحل تکامل ادیان: ۴۹
شکل گیری دین: ۵۱
دین نزد انسان ابتدائی: ۵۴
الف: ادیان ابتدائی: ۵۵
۲- توتمیسم (toternism) 56
آنمیزم: (animism): 58
فتیشیزم: FetishisM 61
فتیشیزم مقدمه بت پرستی: ۶۴
مانا: ۶۵
۱- اشیاء حینث و ناپاک ۶۹
جادو: ۶۹
عقیده ثنوی و رب الاربابی: ۷۳
ج- ادیان متکی بر یکتا پرستی (مونوتئزم) ۷۵
بر این اساس ادیان متکی بر یکتا پرستی عبارتند از: ۷۷
۱- دین یهود: ۷۷
اماکن مقدس، مناسک دینی و آئین عبادت قوم یهود: ۷۹
۲- دین مسیح: ۸۲
اماکن مقدس و مناسک و شعائر دین مسیحیت: ۸۳
۲- آئین و رسم مقدس عشای ربانی: ۸۴
عقاید در دین مسیح: ۸۴
۲- اعتقاد به وجود فرشتگان و شیطان: ۸۵
۳- اعتقاد به بازگشت عیسی، قیامت، و بهشت وجهنم ۸۶
اماکن مقدس مسیحیان: ۸۷
اماکن مقدس، مناسک دینی زرتشت: ۸۹
۴- اسلام ۹۱
مناسک دینی، اعتقادات و عقاید در دین اسلام: ۹۳
منابع ۹۴
فصل اول : کلیات
مقدمه:
مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی، خطوط تمدن و فرهنگ یا خصیصه های فرهنگی گروههای انسانی را بررسی می کند. زیر بنای واقعی مردم شناسی یا انسان شناسی اجتماعی – فرهنگی، مردم نگاری است. در حقیقت مردم نگاری ثبت و ضبط اطلاعات و جمع آوری مصالح و لوازم مادی تحقیق در محل یا در موضوع مورد مطالعه است. و منظور از آن تدوین کاملترین تابلوی ممکن از یک محل می باشد، و موضوع مورد مطالعه می تواند تمام گستره های فرهنگی تاریخی و جغرافیایی را در بری بگیرد. «دکتر عسکری خانقاه، ۱۳۷۳» بنابراین مردم شناسی در ارتباط با سایر علوم از جمله تاریخ، جغرافیا،اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و بر اساس روش استدلال استقرائی، حرکت از موضوعات به سمت کل، در صدد شناخت این گستره ها می باشد. در این تحقیق که نوعی تحلیل مردم شناسی است سعی شده است تا موضوع مورد مطالعه که شهر صائین قلعه و اماکن مذهبی تاریخی آن از جهات مختلف، جمعیتی جغرافیایی، فنون، اقتصاد، دین، زبان، عادات، آداب و رسوم و … مورد بررسی و شناخت قرار گیرد. مردم شناسی می تواند در این بررسی یک جامعه ابتدائی یا روستایی یا جوامع صنعتی مدرن را مورد مطالعه قرار دهد. و از گرایش های مهمی که در زمره ی مهمترین تفکرات مردم شناختی هستند یعنی تکامل گرایی، که در جستجوی آن است که جای انسان را در بین سایر انواع حیوانات تعیین کند، که توسعه فرهنگی را منشعب از چند مرکز ایجاد و ابداع بداند و کارکرد گرایی که همه وقتش را بر روابط کارکردی بین ویژگیهای فرهنگی مختلف درنهادهای اجتماعی متمرکز نموده و ساخت گرایی و … استفاده نماید. «پیشین»
طرح مسئله
یکی از مشخصه های ادیان، ادیان چه ابتدائی و یا ادیان الهی، مسأله تقدس است. در هر دینی جاذبه های قدسی وجود دارد و مردمان آن جوامع نسبت به آن موارد و مکانهای مقدس احترام و ارزش معنوی قائل هستند، و اعمال خاصی را برای آن مکانها در نظر گرفته اند و با دقت سعی در انجام آن اعمال در آن اماکن می باشند. مردم دیندار در هر آئینی برای بازدید و زیارت و انجام اعمال مربوط به آن در زمان مناسبی به آنجا مراجعه و به وظایفی که مطابق با آداب و رسوم آئینشان آئینشان است عمل می کنند. در کشور ما نیز که مردم پیرو دین اسلام و مذهب تشیع هستند، مکانهای مقدسی بسیاری در نقاط مختلف کشور بصورت، قدمگاه، مزارمطهر، اقامتگاه، از امامان و اولاد آنها پراکنده شده است. وبه مردم سالانه بصورت انبوه حتی با طی مسافتهای طولانی خود را به این اماکن می رسانند. به آنها متوسل می شوند، زیارت می کنند و نذر قربانی به جای می آورند. در جامعه مورد مطالعه ما یعنی صائین قلعه که یکی از شهرهای استان زنجان با قدمت بسیار می باشد و با وجود چنین امکن مقدسی بصورت امامزاده، ما شاهد حضور گسترده مردم بری عرض ارادت، دعا، نیایش، توسل ، هستیم که در این تحقیق سی در شناخت این گرایش ها تجزیه و تحلیل مربوط به آن می باشیم.
۱- موضوع تحقیق:
تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه.
۲-هدف تحقیق:
شناخت اماکن مذهبی و تاریخی صائین قلعه و معرفی گذشته تاریخی تحولاتی که در این شهر و اماکن مقدس و مذهبی آن روی داده، آشنا کردن مردم با خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی، منطقه، شناخت امکانات بالقوه مادی و معنوی و وادار نمودن افراد، برای تحقق بخشیدن و بالفعل کردن آنها، شناخت تأثیرات و کارکردهای مختلف ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی اماکن مذهبی و امام زاده ها و علل گرایش مردم به زیارت و احترام این اماکن، و همچنین شناخت آداب و رسوم مختلف، در مورد زیارت، نذر، قربانی، میهمانی، مراسم جشم، شادی، تفریح، عزاداری….که در این اماکن توسط زائرین صورت می گیرد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق