آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه تغییر شدت روشنایی به روش plc

دانلود پروژه تغییر شدت روشنایی به روش plc

تغییر شدت روشنایی به روش plc

فهرست مطالب
چکیده ۱
بخش ۱ : ۵۷
۱-۱ ارتباط PLC , مشکلات , تکنیکهای مدرن ۵۷
۱-۲ مصارف PLC 57
1-3 مشکلات ارتباط از طریق خط برق ۵۸
۱-۳-۱ امپدانس و تضعیف کانال خط برق ۵۸
۱-۴ مدلهای کانال خط برق ۶۰
۱-۵ پهنای باند ۶۱
۱-۵-۱ استانداردها برای ارتباط از طریق خط برق ۶۲
۱-۶ نتیجه گیری ۶۲
بخش ۲ : نکات عملی ۶۴
۲-۱ خلاصه ۶۴
۲-۲ روشهای مدولاسیون ۶۴
Frequency Shift keying 64
Phase shift keying 67
2-3 شبکه کوپلینگ ۷۰
۲-۴ روشهای کنترل خطا ۷۴
۲-۴-۱ روش ردیابی خطا ۷۴
۲-۴-۲ روشها اصلاح خطا ۷۵
۲-۵ توصیه هایی برای کنترل خطا در PLC 76
2-6 نتیجه گیری ۷۶
بخش ۳ : تحقیق عملی سیستم ۷۷
۳-۱ خلاصه ۷۷
۳-۲ اهداف ۷۷
۳-۳ از تئوری به عملی ۷۷
۳-۳-۱ سیستم مدولاسیون Spread – Spectrum 77
3-3-2 شبکه کوپلینگ ۸۱
۳-۴ اجرای سیستم ۲ لایه ای ۸۲
۳-۴-۱ طرح FSK 83
3-4-2 شبکه کوپلینگ ۸۵
۳-۵ تست کردن لایه اول ۸۶
۳-۶ اجرای لایه دوم و ارتقاء عملکرد لایه اول ۸۸
۳-۶-۱ طرح Spread – Spectrum 88
3-6-2 اجرای پرشهای فرکانسی ۹۰
۳-۶-۳ چک کردن خطا و اصلاح آن ۹۱
۳-۷ ۹۲
بخش ۴ : مدار طراحی شده در این پروژه ۹۴
۴-۱ خلاصه ۹۴
۴-۲ شرحی جامع بر نحوه عملکرد سیستم ۹۴
۴-۳ شرح کاملی بر تک تک قسمتهای مدار ۹۵
بخش ۵ : نتیجه گیری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق