آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه توزیع برق داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی قم

دانلود پروژه توزیع برق داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی قم

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: معرفی نیروگاه سیکل ترکیبی قم
فصل دوم :بررسی نقشه تک خطی نیروگاه قم
فصل سوم :بارهای مصرفی در سیستم مصرف داخلی
فصل چهارم:کابل های نیرو گاهی وتعیین سطح مقطع کابلها
ضمیمه ۱:جداول انتخاب وسایل حفاظتی سیستم الکتریکی
ضمیمه ۲:جداول سطح مقطع مصارف فشار متوسط
ضمیمه ۳:جداول سطح مقطع مصارف فشار ضعیف
ضمیمه ۴: نقشه های تک خطی ومصارف نیروگاه قم
منابع ومآخذ :
پیشگفتار:
صنعت برق به خاطر نقش زیر بنای و وابستگی زیادی که به کلیه عوامل موثر در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد صنعتی پویاست و اجرای طرح های اساسی انتقال و توزیع نیروی برق نیاز به برنامه ریزی و آینده نگری دارد . از سوی دیگر با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، پیشرفت صنعتی کشور ما نیاز به انرژی الکتریکی پیوسته با رشد حداقل ۷ درصد مواجه است و در این راستا احداث نیروگاه های جدید از یک سو و همچنین بهینه سازی نیروگاه های موجود ضروری است . در صنعت برق ترکیب انواع نیروگاه ها و ساختار آنها در تامین مطمئن حداکثر بار و انرژی الکتریکی مورد تقاضا با حداقل هزینه تولید دارای اهمیت بسیاری است . اگرچه نوع انرژی اولیه در دسترس و هزینه تمام شده آن نقش اصلی را در انتخاب انواع نیروگاه ها باز می کند ولی تامین سریع تقاضا و جلوگیری از تحمیل هزینه سنگین خاموشی به اقتصاد کشور محدودیت های منابع مالی به ویژه ارز خارجی ، نرخ بهره برداری ، عوامل زیست محیطی و بالاخره ضرورت های اقتصادی یا سیاسی در فرآیند انتخاب اثر مهمی دارد . از طرفی تامین مطمئن قدرت مورد نیاز مشترکان بویژه در شبکه سراسری ، مستلزم تنظیم برنامه زمان بندی دقیق برای تعمیرات ادواری ، پیش گیرانه و … است .
ضریب ذخیره برق در حالت مطلوب باید از ۱۰ درصد فعلی به سطح ۳۰ درصد افزایش یابد و برای دست یافتن به این رقم باید ضریب توسعه نیروگاه ها ، بیش از رشد مصرف برق باشد ، در حال حاضر میزان تولید انرژی الکتریکی در کشور در سال جاری بیش از ۱۴۲ میلیارد کیلو وات ساعت بر آورده شده است .
سهم نیروگاه های غباری در قدرت کشور ۲/۵۴ درصد – نیروگاه های گاری و سیکل ترکیبی ۲/۲۳ درصد و نیروگاه های برق آبی ۷/۹ درصد و بالاخره نیرو گاه های دیزلی وزارت نیرو ۹/۲ درصد است .
در صنعت برق با دو معضل همواره روبرو هستیم :
اولا : قدرت اسمی واحدهای نیروگاهی برق معمولا توسط سازنده ، بر اساس شرایط متعارف به شیوه ایده آل تعیین می شود ولی در عمل قدرت یاد شده تحت تاثیر شرایط محیطی ( ارتفاع محل نصب از سطح دریا ، درجه حرارت و رطوبت نسبی ) و همچنین فرسودگی و تغییرات نوع و کیفیت نوع و کیفیت سوخت قابل استفاده نیست . تلفات قدرت عملی با اسمی در مورد توربین های گانه محسوس تر از انواع نیروگاههای حرارتی برق – آبی و دیزلی است .
ثانیا : از مجموع انرژی الکتریکی تولید شده به طور متوسط بالغ بر ۵ درصد آن به مصرف داخلی رسیده و ۹۵ درصد آن به شبکه های انتقال برق تحویل می شود . نزدیک به ۴ درصد انرژی الکتریکی نیز در شبکه های انتقال و نردیک به ۱۰ درصد در شبکه های فوق توزیع برق به صورت گرما اتلاف می شود . بنابراین نزدیک به یک پنجم ظرفیت تاسیسات تولید سوخت معرفی و به طور کلی هزینه های تامین برق به مصارف داخلی و اتلاف در شبکه تعلق می گیرد .
بنابراین انرژی فروش رفته به مشترکین برق در عمل مستلزم تولید نزدیک به ۲/۱ برابر نیاز معرف است .
در همین راستا و با توجه به اینکه نیروگاه های سیکل ترکیبی از جمله نیروگاه های با راندمان بالا می باشند و از آنجا که توجه حداکثر سازندگان را به خود معطوف داشته است .
ایجاب می کند جهت بهینهد سازی عملکرد آن کوشید . تا اولا : بتوان این نیروگاه ها را با هزینه کمتری راه اندازی نمود و ثانیا بتوان با کم کردن « مصرف داخلی » ، راندمان و همچنین تولید انرژی را افزایش داد واین میسر نخواهد بود مگر آنکه اجزاء و نحوه عملکرد آنها را شناخت تا بتوان با نگرش دقیق تری هر یک از اجزاء را انتخاب نمود.
مقدمه :
عموما در نیروگاه های برق ، سیستم تولید انرژی به صورت خود کار انجام می شود . و برای این منظور به تجهیزات کمکی نیاز است . با طراحی مناسب این تجهیزات ، نه تنها راه اندازی قسمت های اصلی نیروگاه ها مهیا می شود ، بلکه موجبات مکانیزه شدن سیکل نیروگاه نیز فراهم می گردد . این تجهیزات بسته به نوع نیروگاه ها متنوع هستند . البته بیشترین تجهیزات کمکی در نیروگاه ها ، مربوط به نیروگاه های بخاری می باشد .
اصولا مصرف بخشی از انرژی تولیدی نیروگاه های برق جهت در مدار ماندن وادامه کار واحدها لازم و ضروری است . از این جهت نیروگاه های برق با یک سری مصارف ، به نام مصارف داخلی رو به رو هستند . این مصارف داخلی درصدی انرژی تولیدی نیروگاه ها را به خود اختصاص می دهند . همان گونه که نوع و سیستم های تجهیزات کمکی در نیروگاه های مختلف ، متفاوت است از نظر میزان انرژی مصرفی هم اختلافات نا چیزی بین نیروگاه های برق آبی کمترین و مصارف داخلی نیروگاه های بخار بیشترین مقدار را دارند که این مصارف را می توان به صورت تقریبی زیر بیان نمود :
۱- مصرف داخلی نیروگاه های برق آبی : ۴/۰- ۲/۰ درصد
۲- مصرف داخلی نیروگاه های گازی :۷/۰- ۵/۰ درصد
۳- مصرف داخلی نیروگاه های دیزلی :۵-۲ درصد
۴- مصرف داخلی نیرو گاه های بخاری : ۵/۶ – ۵/۴ درصد
۵- مصرف داخلی نیروگاه های سیکل ترکیبی : ۳- ۴/۲ درصد
لازم به ذکر است که مصرف داخلی نیروگاه های بخاری و سیکل ترکیبی با توجه به نوع سیستم خنک کنندگی فرق می کند .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق