آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه تولید بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن همراه (Short Message Service)

دانلود پروژه تولید بسته ی نرم افزاری مدیریت  شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن همراه  (Short Message Service)

چکیده

امروزه اکثر تکنولوژی های جدید به دنبال راهی برای تسهیل زندگی می باشند. به عبارت دیگر راه هایی که منجر به صرفه جویی در زمان، هزینه  و انرژی شوند. مسلما چنین روش ها و ایده هایی در عصر امروز از ارزش فوق العاده ای برخوردارند. طرح پیشنهادی ما که در این پایان‌نامه به آن می پردازیم نیز به دنبال رسیدن به چنین هدفی است. در این پایان‌نامه نشان خواهیم داد که چگونه مدیریت یک شبکه کامپیوتری که از ارکان اصلی آن است از راه دور و تنها با ارسال یک SMS به سهولت امکان پذیر خواهد بود. طرحی که این امکان را به مدیر شبکه می دهد که در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکان و موقعیتی که باشد بتواند از طریق تلفن همراه خود شبکه را کنترل کرده، گزارش عملکرد آن را دریافت نموده و یا تغییراتی روی آن اعمال کند.

دنیای امروز در تلاش برای توسعه سیستمهایی است که کاربرد تلفن همراه را به فراتر از مرزهای ارتباطات برساند و این دستگاه همراه را به یک کنترل کننده از راه دور تبدیل کند ، بنابرین استفاده از تلفن همراه به عنوان یکی از برترین  تکنولوژی های عصر که بیشترین کاربرد را در زندگی روزمره دارد نقطه عطفی است که این پروژه را متفاوت نموده است. همچنین کاهش درصد خطا های انسانی به دلیل وجود یک سیستم مکانیزه و نیز توجیه اقتصادی طرح پیشنهادی از جمله مزایای مهم استفاده از روش ارائه شده در این پایان‌نامه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان…………………………….. صفحه

فصل اول …………………………………………………………………………۱

١    پیش گفتار]  ١   [ ۲

۱-۱      اهمیت شبکه های کامپیوتری ۲

۱-۲      کاربرد های شبکه های کامپیوتری ۳

۱-۲-۱      کاربرد تجاری ۳

۱-۲-۲      کاربرد خانگی ۵

۱-۳      مدیریت شبکه های کامپیوتری ۶

فصل دوم ۹

۲    پیش گفتار ۱۰

۲-۱      مدیریت شبکه چیست؟ ۱۰

۲-۲      یک دیدگاه تاریخی ۱۰

۲-۳      معماری مدیریت شبکه ۱۱

۲-۴      مدل مدیریت شبکه ISO 12

٢-۴-١      مدیریت اجرا ۱۲

۲-۴-۲      مدیریت اعتبار ۱۳

۲-۴-۳      مدیریت خطا ۱۴

۲-۴-۴      مدیریت امنیت ۱۴

۲-۵      پروتکل SNMP 15

٢-۶      عناصر اصلی در SNMP 16

٢-٧      فرامین پایه در SNMP 19

٢-٨      پایگاه اطلاعات مدیریتی در SNMP 20

٢-٩      فرمان های پروتکل SNMP 25

2-10     قطعه کد مربوط به بکارگیری این پروتکل در C#.NET 26

فصل سوم ۲۸

آشنایی با مسیریاب و دستورات پرکاربرد آن ۲۸

۳    پیش گفتار ۲۹

٣-١      آشنایی با مسیریاب ۲۹

٣-٢      انواع مسیریاب ها ۲۹

۳-۲-۱      مسیریاب های سخت افزاری ۲۹

۳-۲-۲      مسیریاب های نرم افزاری ۳۰

٣-٣      آشنایی با مسیریاب های سیسکو ۳۰

۳-۳-۱      عناصر اصلی در یک مسیریاب سیسکو ۳۱

۳-۳-۱      آشنایی با انواع اتصالات در مسیریابهای سیسکو ۳۴

۳-۴      آشنایی با دستورات مسیریاب ۳۴

۴    پیش گفتار ۳۸

۴-١      SMS چیست؟ ۳۸

۴-۲      مدیریت شبکه های کامپیوتری با تلفن همراه ۴۰

۴-۳      مودم GSM چیست؟ ۴۱

۴-۴      چگونگی دریافت پیام کوتاه با استفاده از کامپیوتر ۴۲

۴-۵      ارسال پیام کوتاه از کامپیوتر به تلفن همراه ۴۷

۴-۵-۱      ارسال SMS از کامپیوتر با استفاده از تلفن همرا یا مودم GSM/GPRS 48

4-6      چگونگی استفاده از AT Command در C# 53

4-6-1      ارسال پیام کوتاه از تلفن همراه به کامپیوتر: ۵۳

۴-۶-٢      ارسال پیام کوتاه از کامپیوتر به تلفن همراه  : ۵۸

فصل پنجم ۵۹

پیاده سازی ۵۹

۵    پیاده سازی ۶۰

فصل ششم ۶۵

نتیجه گیری وپیشنهادها ۶۵

۶    نتیجه گیری ۶۶

پیوست ۱ ٧٨

پیوست ٢ ٨٩

فهرست منابع ۹۱

فهرست شکلها

عنوان…………………………….. صفحه

شکل ‏٢‑۱:     نمایی از مانیتورینگ شبکه …………. ١٩

شکل ‏٢‑٢:     کاربرد SNMP در مدیریت ……………. ٢٣

شکل ‏٢‑٣:     سلسله مراتب MIB …………………. ٢۶

شکل ‏٢‑۴:     عناصر موجود در گروه سیستم ………… ٢٨

شکل ‏٢‑۵:     نمایی از یک MIB خصوصی ……………. ٢٨

شکل ‏٢‑۶:     فرمان های SNMP ………………….. ٣٣

شکل ٣‑١:     نمونه ای از روتر های سیسکو ……….. ۴٧

شکل ٣‑٧:     حالت های مختلف روتر ……………… ۵۶

 فهرست جدولها

عنوان…………………………….. صفحه

جدول ‏٢‑۱:    گروه های مهم MIB ………………… ٢٧

جدول ‏٢‑٢:    PDU های موجود در SNMP…………… ٢٩

جدول ‏٣‑۱:    برخی از اسامی متداول اینترفیس های روتر ۴٨

 فصل اول

مقدمه

۱       پیش گفتار]  ١   [

          پتانسیل بالای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رفع و حل نیازهای مهم سیستمهای مختلف مدیریتی و عملیاتی و نیز توان توسعه ی نا محدود آن در ارتباط با زمینه های گوناگون علمی و صنعتی، سرمایه گذاران و متخصصان را از یک سو و سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی را از سویی دیگر به سمت تمرکز بر استفاده از این فن آوری نوین سوق داده است.

امروزه نقش فن آوری اطلاعات در پیشبرد اهداف هر مجموعه کاملا بدیهی است و یکی از نقاط قوت مدیران موفق در هر سازمان، درک لزوم توجه به این فن آوری و استفاده از آن همگام با مدیران برجسته شرکتهای تراز اول جهان می باشد.

    بستر و زیر ساخت فن آوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری می باشند.امروزه یکی از زمینه های مهم در حیطه فن آوری اطلاعات برپاسازی و استفاده از شبکه های کامپیوتری در ابعاد و مقیاس های مختلف می باشد.استفاده اشتراکی از منابع و افزایش بهره وری از آنها، قابلیت اطمینان، کاهش قابل توجه نسبت هزینه به کارایی و نیز فراهم آمدن یک بستر ارتباطی مناسب و همیشه فعال برای کاربردهای متنوع، از جمله عواملی هستند که مدیران دوراندیش را به سمت بهره گیری از شبکه های کامپیوتری رهنمون می سازند [۱].

۱-۱    اهمیت شبکه های کامپیوتری

          نظر به اهمیت IT[1] و نیاز روزافزون به توانمندسازی تکنولوژی تبادل اطلاعات وارتباطات در عرصه جهان امروزی و نظر به اهمیت به اشتراک گذاردن داده ها[۲]  و امکانات و همچنین به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه که اهمیت شبکه های کامپیوتری را محسوس و مبرهن ساخته است، پرداختن به این مهم در این فصل به منظور فراهم سازی زمینه ی بررسی وضعیت موجود شبکه های کامپیوتری و نحوه مدیریت آنها با هدف بررسی طرح پیشنهادی در این پایان‌نامه وارائه راهکارهای آتی از ضروری ترین مسائل می باشد.

۱-۲    کاربرد های شبکه های کامپیوتری

          نفوذ شبکه های کامپیوتری در زمینه های گوناگون زندگی نقش بسزایی در اهمیت آن دارد و کاربرد های گسترده ی آن یکی از دلایلی است که مردم به شبکه های کامپیوتری اهمیت می دهند.در ادامه به برخی از این کاربرد ها اشاره می کنیم:

۱-۲-۱                 کاربرد تجاری

          اکثر شرکت ها تعداد زیادی کامپیوتر برای کارهای مختلف (تولید، انبار داری، فروش، حسابداری) دارند. شاید در ابتدا این کامپیوترها از یکدیگر جدا باشند، ولی در مرحله ای از کار برای یکپارچه کردن اطلاعات کل شرکت، مدیریت تصمیم می گیرد تا آنها را به هم متصل کند.

به بیان کلی تر اشتراک منابع[۳]  به ما اجازه می دهد تا برنامه ها، تجهیزات و بخصوص داده ها را در اختیار همه آنهایی که به این شبکه متصلند، قرار دهیم.

    ساده ترین مثال آن، چاپگری است که برای تمام کارکنان یک دفتر به اشتراک گذاشته شده است. پیداست که تک تک این افراد به یک چاپگر اختصاصی نیاز ندارند و علاوه بر آن یک چاپگر شبکه اغلب ارزانتر، سریعتر و کم هزینه تر از تعداد زیادی چاپگرهای پراکنده است.با این حال اشتراک اطلاعات بسیار مهمتر از اشتراک تجهیزات فیزیکی است. امروزه تمام شرکت های بزرگ، متوسط و بسیاری از شرکت های کوچک به شدت به اطلاعات کامپیوتری خود وابسته اند. بانکی که تمام کامپیوترهای آن از کار افتاده باشد، پنج دقیقه هم نمی تواند دوام بیاورد، حتی شرکت های کوچک مانند آژانس های مسافرتی نیز به شدت به اطلاعات کامپیوتری خود متکی هستند.

    در یک شرکت کوچک تمام کامپیوترها به احتمال زیاد در یک دفتر و یا حداکثر یک ساختمان قرار دارند، در حالی که کامپیوترهای یک شرکت بزرگ می تواند در یک شهر، کشور و حتی در قاره های مختلف پراکنده باشد. در این حالت، ممکن است مدیر فروشی که در نیویورک نشسته است به موجودی انبار در سنگاپور نیاز داشته باشد. به عبارت دیگر حتی ١۵٠۰٠ کیلومتر فاصله هم نباید خللی در دسترسی به اطلاعات وارد کند. در واقع می توان گفت شبکه های کامپیوتری به دنبال از بین بردن فاصله هاست.

    در ساده ترین شکل، اطلاعات شرکت می تواند در یک یا چند پایگاه داده متمرکز باشد و کارمندان شرکت بایستی بتوانند از راه دور به آن دسترسی داشته باشند. در این مدل، اطلاعات در کامپیوترهای پر قدرتی به نام سرویس دهنده[۴] که اغلب در یک مرکز و تحت کنترل سرپرست سیستم قرار دارند نگهداری می شوند. کارمندان نیز که در اینجا به آنها مشتری[۵] گفته می شود، از راه دور و از طریق کامپیوترهای معمولی خود به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند.

    گاهی در یک شبکه کامپیوتری رابطه بین افراد اهمیت بیشتری نسبت به تبادل اطلاعات بین کامپیوترها دارد. چنین شبکه ای در واقع یک رسانه ارتباطی[۶] است. امروزه دیگر تقریبا هیچ شرکتی را نمی توان یافت که از سرویس پست الکترونیکی[۷] استفاده نکند، اما ایمیل تنها شکلی از ارتباطات پیشرفته ای نیست که به لطف شبکه های کامپیوتری ممکن شده است. در یک شبکه، دو نفر که فاصله زیادی از یکدیگر دارند، می توانند به طور مشترک روی یک گزارش یا مقاله کار کنند. وقتی یکی از آنها تغییری در این گزارش می دهد، دیگری بلافاصله آن را خواهد دید و دیگر نیازی نیست روز ها به انتظار پستچی چشم به در بدوزد.

یکی دیگر از امکانات ارتباطی شبکه ها، کنفرانس ویدیویی[۸] است که کاربران میتوانند تصویر و صدای هم را داشته باشند و مطالب را روی یک تخته سیاه مجازی بنویسند. اتفاق دیگری که این روزها شتاب بیشتری گرفته، امکان تجارت الکترونیک بین شرکت های کوچک و بزرگ است. به عنوان مثال، سازندگان کامپیوتر، اتومبیل و هواپیما می توانند از طریق شبکه های کامپیوتری به سازندگان این نوع قطعات سفارش دهند و سپس آن را مونتاژ و تبدیل به محصول نهایی کند.گرایش تجاری دیگری که حتی اهمیت بیشتری پیدا کرده، فروش محصولات روی اینترنت است. این روزها شرکت های بسیاری به فروش محصولات خود از طریق اینترنت روی آورده اند. این شاخه از تجارت (که به تجارت الکترونیک[۹]  معروف است) در آینده رشد بسیار بیشتری خواهد کرد .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق