آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه خیار گلخانه ای

دانلود پروژه خیار گلخانه ای

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه خیار گلخانه ای :
دانلود پروژه خیار گلخانه ای
فهرست
چکیده
مقدمه
تاریخچه
گیاه شناسی
ارزش تغذیه ای
جوانه زنی بذر خیار
تلخ شدن خیار
اصلاح خیار
واریته های مناسب خیار گلخانه ای
اقلیم مناسب جهت احداث گلخانه
اسکلت گلخانه
پوشش گلخانه
سیستم های حرارتی
تهویه
خنک کردن گلخانه
دماسنج
آبیاری
سیستم های آبیاری
کیفیت آب
نیازهای آب و هوایی
خاک بستر
آماده سازی بستر خاک
ضد عفونی کردن خاک
نکات مهم هنگام استفاده از سموم
کود دهی قبل از کشت
کاشت
زمان کاشت
خط کشی و فواصل کشت
کاشت مستقیم
نشاءکاری ( روش غیر مستقیم )
داشت
مراقبتهای بوته در زمان ۴الی۵ برگی
نخ قیم برای داربست بوته ها
هرس بوته ها
سیستم های تربیت خیار گلخانه ای
روشهای پیشگیری برای کاهش آفات و بیماریها
نکات مهم برای پیشگیری از امراض و آفات
دفع علفهای هرز
کود دهی در مراحل تولید به صورت آبکود
عناصر پر مصرف
عناصر کم مصرف
عناصر غیر ضروری
برداشت
بسته بندی
درجه بندی
سر کردن اولیه
واکس زدن
انبارداری
بازاریابی
مراحل پایانی تولید
اهمیت اقتصادی
آفات مهم خیار و راههای مبارزه با آن
بیماریهای قارچی مهم خیار وراههای مبارزه با آن
بیماریهای ویروسی مهم خیار و راههای مبارزه با آن
بیماریهای باکتریایی و راههای مبارزه با آن
نماتدها و راههای مبارزه با آن
ناهنجاریهای فیزیولوژیکی
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق