آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

دانلود پروژه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

مقدمه
موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج».
در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
فهرست
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه
هدف و علت انتخاب موضوع
اهمیت موضوع تحقیق
فرضیه ها
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف اخلاق
رشد اخلاق در کودک
رویکرد قدیمی تر
پرخاشگری
خلاصه تحقیق
بررسی تحقیقات گذشته
اهمیت انگیزش
فصل سوم
روش جمع آوری اطلاعات
جامعه مورد مطالعه
روش تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه
فصل پنجم
فرضیه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق