آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه روانشناسی اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

دانلود پروژه روانشناسی اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

فصل اول

بیان مسئله

مقدمه

پیشینه‌ی پژوهش

تاریخچه‌‌ی موضوع پژوهش

اهداف تحقیق

اهداف ویژه

فرضیات پژوهش

اهمیت پژوهش

متغیرها

مستقل

وابسته

روش انجام پژوهش :

محیط پژوهش :

ابزار تحقیق :

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها :

روش‌های آماری مورد استفاده :

محدودیت‌های تحقیق :

تعریف واژه‌ها :

۱- کیفیت خواب

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مراحل خواب طبیعی : NORMAL SLEEP STYLE

الگوی EEG در خواب NON REM

EEG در مرحله‌ی دوم (STAGE II)

مرحله‌ی چهارم خواب (STAGE IV)

الگوی EEG در خواب REM

اختلال خواب

طبقه بندی کلی اختلالات خواب

بدخوابی یا دیس سومنیا:

اختلالات داخلی – روانپزشکی و خواب :

اختلالات فرضی یا طبقه بندی نشده‌ی خواب [۱]:

انواع اختلالات خواب

۱- بی‌خوابی[۲] :

حمله ی خواب ( نارکوپسی [۳])

خر خر

سندرم پاهای بی‌قرار

وقفه‌ی تنفسی ( آپنه )

بررسی نظریات موجود ، پیرامون خواب :

نظریات برخواسته از دیدگاه روان شناسی :

نظریات برخواسته از دیدگاه زیست پزشکی و عصب شناسی :

نظریات برخواسته از فلسفه و عرفان :

۱- دانشمندان علم روانشناسی :

A-1)فروید ۱۸۷۰ – ۱۹۳۷)

تعبیر خواب از دیدگاه فروید ( روان کاوی )

A-2) یونگ ( ۱۸۷۵- ۱۹۶۱)

A- 3)‌ آلفرد آدلر ۱۸۷۰ – ۱۹۳۷)

B نظریات دانشمندان علوم عصب شناسی و زیست پزشکی

B-1) جری زیگل

صرفه جویی و ذخیره انرژی در زمان خواب :

B-2) نظریه‌ی برانگیختگی سنتز [۴]

B-3) نظریه‌ی کارکرد حافظه و یادگیری رویا

B-4) نظریه‌ی گریفن

C- نظریات دانشمندان علوم فلسفه و عرفان :

بررسی آیات و احادیث ،‌پیرامون خواب:

پیشینه‌ی پژوهش :

مطالعات مشابه داخلی :

پراکندگی اختلال :

آپنه‌ی خواب :

سندرم پای بی‌قرار :

کابوس شبانه :

راه رفتن در خواب :

افراد فاقد اختلال :

نتایج حاصل از مقایسه‌ی دموگرافیک :

جنس :

وضعیت تاهل

مصرف چای یا قهوه :

مطالعات مشابه خارجی :

فصل سوم : روش تحقیق

زمینه یابی :

محیط پژوهش :

تعریف :

نمونه‌گیری در دسترس

تعریف نمونه‌ی در دسترس :

متغیر :

متغیر مداخله گر :

ابـزار تحقیق

پرسشنامه :

ماتیلدا وایت رایلی( ۱۹۶۳، ۱۸۴)‌

روش‌های آماری مورد استفاده :

آمار توصیفی ،‌تحلیلی :

فصل چهارم : نتایج (فصل چهارم موجود نیست)

فصل پنجم : نتیجه گیری

تحلیل فرضیات پژوهش :

فرض شماره‌ی ۲:

فرض شماره ۱:

فرض شماره ۳ :

فرض شماره‌ی ۴

تحلیل نتایج پژوهشی :

پیشنهادات و انتقادات :

فهرست منابع :

منابع لاتین

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق