آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » عمران » دانلود پروژه روند طراحی در پیش سازی ساختمان

دانلود پروژه روند طراحی در پیش سازی ساختمان

روند طراحی در پیش سازی ساختمان

فهرست مطالب
عنوان تحقیق ۱
روند طراحی در پیش سازی ساختمان ۱
(پیش سازی بتنی) ۱
مقدمه: ۲
معیار و استاندارد ۴
تعریف پیمون ۴
شبکه‌ی پیمونی: ۷
وضعیت عناصر ساختمان نسبت به خط پیمونی ۸
سیستم های تک بعدی و چند بعدی ۲۰
سیستم خطی: ۲۰
عناصر ساختمانی ۲۱
عناصر یک تکیه گاه در سیستم کلاسپ، پروفیل های چهارگوش آلومینیومی ۲۲
عناصر تکیه گاه در سیستم دیکرهوف ویدمان: ستون بتنی با ضامن (نگهدارنده) ۲۲
کارخانه ساخت عناصر تقسیم کننده (جدا کننده) ۲۳
پی ها: ۲۴
عناصر صرفا تقسیم کننده ی فضا: ۲۴
طرز اتصال قطعات مختلف ساختمانی ۲۵
عناصر حامل با کارکرد تقسیم کنندگی فضا: ۲۵
عناصر قابل حمل با کارکرد کاهش صوت طبق اصل چند لایه بودن ۲۸
وضعیت کارگاهی در مسکو و طریقه سرهم بندی عناصر ۲۸
اتصالات (مونتاژ) عناصر پیش ساخته ۲۹
اتصالات بسته وباز : ۳۰
اتصال بسته: ۳۰
اتصالات باز: ۳۱
درجه دقت اندازه ها و اختلاف مجاز ۳۲
تفاوت مجاز (تولورانس): ۳۲
تولید حمل و نصب قطعات پیش ساخته ۳۳
حمل ونقل سبک و سنگین ۳۴
نصب قطعات پیش ساخته ۳۵
تناسبات، کیفیت سطوح نمایان و رنگ قطعات پیش ساخته ۳۶
ساختمان به کمک ۳۹
مدول(هماهنگی) ۳۹
رده بندی جزییات در عمل ۴۳
روش های پیش ساخته ۵۹
تعریف ۵۹
نقاط قوت رو شهای پیش ساخته ۵۹
صرفه جویی در مصرف انرژی، آسایش حرارتی و صوتی: ۶۰
امکان تامین و کنترل کیفی بهتر: ۶۰
سرعت عمل آوردن: ۶۱
استقلال از شرایط جوی: ۶۱
امکان ساخت قطعات ساندویچی مجهز به لایه های عمیق: ۶۱
کنترل خزش و افت: ۶۱
صرفه جویی در قالب: ۶۲
نمونه هایی از روش های پیش ساخته ۶۲
الف) ستون بتنی- پیش ساخته – منفصل (یک طبقه) ۶۲
ب) ستون بتنی- پیش ساخته پیوسته – چند طبقه در این نظام ستون ها را برای دو یا چند طبقه پیوسته می سازند و اتصال تیرها به ستون ها می تواند مفصلی یا گیردار باشد . ۶۳
پ) قالب بتنی پیش ساخته قاب کامل ۶۴
ت) قاب بتنی پیش ساخته – درختی ۶۷
ث) قاب بتنی پیش ساخته صلیبی ۶۷
ج) دیوار بتنی- پانل پیش ساخته ۶۸
چ) دیوار و سقف های جعبه ای پیش ساخته، واحد جعبه ای با سازه پانلی ۶۹
ح) روش T- Up 69
خ) روش Multi – fold-system 71
د) سقف بتنی- پیش ساختة- ساده و پیش تنیده- دال بتنی معمولی ۷۳
ذ) سقف بتنی- پیش ساخته – ساده و پیش تنیده- انواع مجوف ۷۳
ر)اجرای نازک کاری دیوارهای داخلی با استفاده از تخته های گچی ۷۴
ز) پانل چند لایه (پیش ساخته و نیمه پیش ساخته) ۷۵
س) پانلی یکپارچه – گچی مجوف ۷۶
اتصال مفصلی تیرها در قابهای پرتال ۸۳
اتصال مفصلی وصله ستونها ۸۳
ساخت نمونه ها ۸۵
تعیین مشخصه های مکانیکی فولاد و بتن ۸۶
تعیین مشخصات مکانیکی فولاد ۸۶
تعیین مشخصه های مکانیکی بتن ۸۸
تجهیزات آزمایش ۹۰
نتیجه گیری و توصیه: ۹۲
انتقال قطعات ساخته شده به پای کار ۹۶
انبار کردن قطعات ۹۸
فهرست منابع و ماخذ: ۹۹

عنوان تحقیق
روند طراحی در پیش سازی ساختمان

(پیش سازی بتنی)

مقدمه:
تولید ساختمان در ابعاد وسیع و به صورت انبوه، بکارگیری ساختمان سازی علمی وفناوری های جدید راتوصیه و تاکیدمی نماید. این مهم حاصل نمی آید، مگر آنکه انبوه سازان و مجریان طرحهای عمرانی در جریان سیستم های ساختمانی و روش های اجرایی نوین قرار گرفته و از اطلاعات صنعت ساختمان مطلع باشند.
با آگاهی از روشهای طراحی جدید می توان زمان اجرای پروژه‌های انبوه سازی راکاهش و بدون ایجاد نقصان در دیگر عوامل ساخت وساز، از نظر اقتصادی نیز روش بهینه را انتخاب نمود. نهایتاً انتخاب فناوری مناسب باید جوابگوی موارد ذیل باشد:
- معماری مطلوبی را عرضه نماید.
- عمر و دوام مناسب داشته باشد.
- برای شروع عملیات ساختمانی شرایط مناسب اقتصادی راتوجیه کند.
- در برابر زلزله انعطاف و مقاومت لازم راحاصل نماید.
- نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و غیر ماهر درمنطقه را حاصل نماید.
- حداقل ارزبری راداشته باشد.
- به ماشین آلات سنگین کمتری احتیاج گردد.
- مدت زمان ساخت ونصب قطعات حداقل در زمان را در برگیرنده نابرگشت سرمایه وامکان بکار گیری آن سریعتر باشد.
- هماهنگی با آیین نامه های ساختمانی ایران و جهان داشته باشد.
- مشکلات نگهداری در طول عمر مناسب ساختمان حداقل باشد.

معیار و استاندارد
معیارها، مشخص کننده ی اثر و کیفیت عناصر ساختمانی هستند.
استانداردها، اندازه های قطعی هستند که برای محصولات و تولیدات ساختمانی نظیر پنجره‌ها درها، قطعات سقف، جعبه‌های کاغذ و … به کار می‌روند.
معیارها و استانداردها‌ ، اندازه‌های عمومی پیمون‌ها راتشکیل می دهند ودارای ارزش دقیق و تعیین کننده‌ای هستند وروی همین اصل،اندازه‌های خوبی از قطعاتی می باشند که در محل خود در سیستم قرار می‌گیرند.

ساخت به وسیله‌ی اجزای مختلف
سیستم باز
تعریف پیمون
پیمون، یک اندازه‌ی طولی است که هرگاه به صورت یک سری ارقام نمایان شود، یک سیستم اندازه‌گیری پیمونی راتشکیل می‌دهد.
آن را نباید با «Modular» نام یک سیستم اندازه‌گیری خاص است، اشتباه شود.
پیمون پایه که با حرف M علامت گذاری می‌شود، نخستین رقم یک سری، ضریب مشترک سایر ارقام ان راتشکیل می‌دهد. ارقام مختلف یک سری پیمونی را، با ضرب کردن پیمون پایه به دست می‌‍‌آورند. M سری های پیمونی (۲M, 3M, 4M, 5M, 6M, … ) به دلیل داشتن امتیازات زیر،نقش مهمی در صنایع دارند:
۱) امکان قطع بدون افت بعضی محصولات اولیه (مانند ورق آهن).
۲) امکان تغذیه ی ماشین آلات تولیدی، با مصالحی که اندازه‌ی دقیقی دارند

درامور ساختمانی، پایه‌ی سری‌های پیمونی را اندازه‌ی کل بنا و یا اندازه‌ی یک عنصر ساختمانی آن قرار می دهند. Modulor (مدولر) اختراع لوکور بوزیه یکی از نمونه‌های پیمون می باشد که وی دقیقاً در طرح‌های خود به کار برده است اندازه‌های این سری پیمونی، با ابعاد بدن انسان نسبت دارد.
سیستم مدولر لوکوربوزیه

پیمون، سه عمل زیر را انجام می دهد:
۱) تعیین اندازه‌ی پایه بر مبنای تمام طرح معماری
۲) تعیین اندازه‌های عناصر مختلف طرح
۳) تعیین محل نصب عناصر مختلف در درون یک سیستم ساختمانی
در عمل، اندازه‌های واقعی عناصر مختلف ساختمانی باید کمی از اندازه‌های پیمون مربوطه کوچک‌تر باشند تا برای نصب و اتصال این عناصر، فاصله‌ی کافی بین آنها وجود داشته باشد.
پیمونی که آن را پیمون اروپایی نامیده اند، امکان تنظیم چندین سری مربوط به شکل یک مثلث را، فراهم کرده است.

از لحاظ نمایش گرافیکی، پیمون ها رابه صورت یک شبکه‌ی متصل از خطوط موسوم به خطوط پیمونی و از فواصل بین این خطوط، ترسیم می کنند.

شبکه‌ی پیمونی:
پیمون طرح با خط پیوسته‌ی ضخیم.
پیمون سازه باخط، نقطه و دایره در انتها.
شبکه‌ی پیمونی با خط پیوستهی نازک.
پیمون‌های پایه، طرح وسازه، همواره و در همه حال از اعداد موجود در سری پیمونی تشکیل می‌شوند تا انطباق کامل اسکلت سازه با سایر عناصر، فراهم شود.
باید توجه داشت که استفاده از شبکه ی پیمونی برای عده ی زیادی از مهندسان معمار، کاز تازه ای نیست، چرا که آنها قبلاً هم از شبکه- خطی روی کاغذ مخصوص شطرنجی- برای ایجاد نوعی نظم در طرح های خود- استفاده می کرده اند. بدون آن که قصد استفاده از پیمون در اجرا یا استفاده از عناصر صنعتی را داشته باشند.
وضعیت عناصر ساختمان نسبت به خط پیمونی
یک عنصر ساختمانی، نسبت به شبکه یا خط پیمونی می تواند سه حالت کلی داشته باشد :
۱) محور یا مرکز عنصر ساختمانی روی خط پیمونی قرار گیرد.
۲) یکی از نمادهای عنصر ساختمانی بر خط پیمونی منطبق باشد.
۳) عنصر ساختمانی کاملاً در کنار خط پیمونی قرار داشته باشد.
۱) محور عنصر ساختمانی بر خط پیمونی
سازه منطبق است.
۲) عنصر ساختمانی با خط پیمونی سازه
مماس است.
۳) عنصر ساختمانی از خط پیمونی سازه
فاصله دارد.

شبکه های پیمونی، برای اندازه های قائم باهمان دقت موجود در اندازه های افقی، به کار برده می شوند. در چنین حالتی، خطوط پیمونی در تراز سقف و کف قرار می گیرند.

محور عنصر باربر: محور سازه بر روی خط شبکه ی پیمونی قرار دارد.

موقعیت تطبیق شبکه ی پیمونی با تراز بندی اجزای x و y از مجموعه ی کلی، پیمونی می باشد.
در مواردی که خط تراز کف در داخل یک بنا تغییر می کند، همه ی اندازه های قائم
- به ویژه ارقام x و y- باید با ارقام سری پیمونی کل بنا، مطابقت داشته باشند.
ساختمان های صنعتی دارای سقف شیب دار، یک حالت خاصی را به وجود می آورند که در این حالت خطوط پیمونی، در تراز پایه و راس عناصر سازه ی حامل پوشش، قرار داده می شوند.
از سه حالت کلی فوق حالت اول را پیمون محوری می نامند، زیرا عناصر ساختمانی ]یعنی محور با مرکز آنها[، بر روی خط پیمونی قرار می گیرند، این حالت، عمدتا در سیستم هال دارای اسکلت، به کار برده می شود چون که در این حالت مرکز تکیه گاه ها در نقطه تقاطع محورهای پیمونی، قرار می گیرند.
حالت دوم، پیمون فاصله نام دارد، زیرا فاصله ی دوخط پیمونی، همان فاصله ی دو نامی متقابل عناصر ساختمانی است. در این حالت عمدتاً در سیستم های متشکل از صفحات پیش ساخته (جدارها)به کار می رود.

عناصر باربر و غیرباربر «جدا کنده» بر محور شبکه مماس می باشد. نمونه ی شبکه ی مدل بافاصله ی خنثی که عنصر ساختمانی در آن فاصله قرار دارد.

در ساختمان های صنعتی، خط شبکه ی پیمونی، از بالاترین و پایین ترین نقطه عنصر باربر می گذرد.
حالت سوم، می تواند در سیستم های اسکلت دار- هنگامی که بعضی از عناصر سازه و صفحات پیش ساخته در قرار نمی گیرند- به کار رود. در اینگونه موارد باز دو حالت خاص می تواند به وجود آید:
۱) عناصر اسکلت بر روی محورها و صفحات پیش ساخته خارج از محور پیمونی قرار می گیرند.
۲) محور صفحات پیش ساخته بر محور پیمونی منطبق می شود، در حالیکه عناصر اسکلت سازه، خارج از محورها می باشد سیستمی که در بنای دانشگاه «ماربوگ» به کار رفته، نموه ی کاملی از این حالت است.

عناصر باربر و عناصر جدا کننده، در یک صفحه قرار ندارند، بنابراین دو وضعیت پیش می آید:
۱) عنصر باربر بر روی شبکه ی مدولار قرار دارد و عنصر تقسیم کننده ی فضا بیرون آن.

در کنار این سه حالت کلی مربوط به وضعیت عناصر ساختمانی نسبت به خط پیمونی، حالتهای مختلف دیگری هم وجود دارد: برای مثال:
حالتی که در آن تکیه گاه سیستم سازه بر محور پیمونی قرار دارد و یکی از نماهای صفحات پیش ساخته بر خط پیمونی مماسی باشد.
یا حالتی که طی آن، تکیه گاه های سیستم سازه و صفحات پیش ساخته- هر دو- بر خطوط پیمونی مماس می باشند.

۲) عناصر باربر در شبکه ی پیمونه ای حالت مماس دارند. در حالی که عناصر جدا کننده ی فضاها، بر روی محور شبکه قرار دارند، ساختمان دانشگاه ماربورگ، آلمان.

دو سیستم تقسیم بندی فضا در درون شبکه ی پیمونی با پایه ی ۱۰/۰ متر. هر دو سیستم بر خطوط شبکه مماس بوده، فاصله ی پیمون پایه را پر می کنند.
انواع مختلف پیمون
پیمون پایه ی ۱۰ سانتی متری رقم اول سری پیمون را تشیکل می‌دهد.
برای تعیین این ارقام، باید ضوابط گوناگون ناشی از مصالح مصرفی و روند عمل آوردن آنها، روش های تولید و ویژگی های ساختمانی را مشخص کرد.
در نتیجه چندین نوع پیمون بر حسب عملکرد آنها در نظر گرفته می شود:
پیمون مصالح
پیمون تولید
پیمون حمل و نقل و نصب
پیمون تجهیزات بهداشتی
پیمون تاسیسات
۱) پیمون مصالح: این نوع پیمون، تاثیر مصالح انتخاب شده برای اجرای طرح را منعکس می کند.
۲) پیمون تولید: این نوع پیمون، با ضروریات ناشی از فرآیند تولید یک عنصر ساختمانی مرتبط است.
۳) پیمون حمل و نقل و نصب: این نوع پیمون، شرایط حمل و نقل و نصب قطعات را منعکس می کند. عرض و مقطع معابر و همچنین وزن قطعات برای ابعاد آنها محدودیت هایی ایجاد می کند.
۴) پیمون تجهیزات بهداشتی: این نوع پیمون به نوع تجهیزات بهداشتی و محل نصب آنها بستگی دارد هر سیستم مطالعه شده و پیشرفته ی تاسیسات بهداشتی، باید شامل عناصر بهداشتی خاص بوده و در برگیرنده لوله ها، کانال ها و دستگاه ها و پوشش های عایق باشد. شناخت ویژگی ها وابعاد لوله‌ها و کانال ها و دستگاه ها، عامل تعیین مناسب ترین اندازه هاست کمه رقم پیمون بهداشتی آن را تثبیت می کند.
۵) پیمون تاسیسات: به همین ترتیب، تجهیزات متصل به ساختمان- از قبیل قفسه های کتاب ، گنجه ها، صفحات در های کشویی و تاشو- پیمون اینگونه تجهیزات را تعیین می کندکه این پیمون هم باید مشمول سیستم کلی پیمونی باشد.
پیمون هایی هم وجود دارد که به انها پیمون های فرعی یا ثانوی می گویند و تعداد آنها را می توان به طور اختیاری و برحسب نوع ساختمان و سیستم مورد طرح، افزایش داد. سیستم های گرمایش، روشنایی، تهویه ی مطبوع و غیره می توانند دربعضی موارد تابع این نوع پیمون های فرعی باشند.
پیمون پایه، تعیین کننده ی سری ارقام است، در حالی که پیمون طرح در هر سیستم بخصوص، ارقام مربوط به طرح سازه و طرح های معماری را تعیین می کند پیمون سازه، تثبیت کننده ی ارقام و ابعاد عناصر تامین کننده ی ایستای بنا، است در سیستم هایی که عناصر ساختمانی آنها در عین تامین ایستایی، فضا را هم تقسیم می کنند، پیمون سازه همان پیمون طرح می باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق