آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه زلزله و مدیریت بحران

دانلود پروژه زلزله و مدیریت بحران

زلزله و مدیریت بحران
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
چکیده
تعریف بحران
مدیریت بحران چیست؟
کودکان و زلزله
زلزله وآواربرداری
جایگاه مردم دربحران
تهران وبحران وزلزله
استراتژی خطرات ناشی از زلزله
جمع بندی
منابع
پیشگفتار

ساختار زمین:
زمین جسمی تقریبا کره ای به شعاع متوسط ۶۳۷۰ کیلومترمی باشد .هسته کروی بخش مرکزی کره زمین را در برگرفته وشعاع ان در حدود۳۴۷۰ کیلومتر تخمین زده می شود . اطراف هسته را لایه میانی یعنی گوشته فرا گرفته وضخامتی در حدود ۲۹۰۰ کیلومتر راشامل می شود .پوسته زمین اساسا سخت بوده وشامل سنگهای اذرین ورسوبی وسنگهای ناشی از دگرگونی انها می باشد.
فشار ودمای زمین :
دمای زمین با عمق افزایش می یابد ودر۱۰۰ کیلومتری بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد ودر عمق ۷۰۰ کیلومتری که معمولا حداکثر عمق کانونی زلزله ها می باشددمای ان به حدود ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد می رسد .در داخل هسته دما بین ۲۵۰۰تا ۳۰۰۰ درجه سانتی گراد بوده و اصولا بسبت افزایش دما در قسمت های سطحی زمین حدود ۳۰ درجه سانتی گراد در هر کیلو متر عمق بر اورد می گردد البته این نسبت با افزایش عمق کاهش می یابد.
بر اساس مطالعهات وسیع در مورد تخمین فشار درون زمین تصور می شود که در قسمتهای بالایی گوشته فشار در حدود ۹ تن بر سانتی متر مربع ودر قسمت های بیرونی هسته ۱۴۰۰ تن بر سانتی متر مربع ودر مرکز هسته به میزان ۳۷۰۰ تن بر سانتی متر مربع می رسد که البته این فشارها بسیار بزرگتر ازفشار(تک محوری) قابل تحمل سنگ ها در شرایط معمولی است

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق