آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه سراج حاج علی قلی

دانلود پروژه سراج حاج علی قلی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه سراج حاج علی قلی :
سراج حاج علی قلی
مقدمه :
سرای حاج علی قلی در حدود یک قرن پیش توسط شخصی به همین نام در مرکز شهر و در یکی از قسمت های اصلی بازار احداث شده. این بنا به سبک اصفهانی و در دوران قاجار به منظور تجارت احداث شده است.
بنا حیاط مرکز بوده و شامل طاق های کجاوه ای و قوس نیم کلیل می باشد که بر روی جرزهای آجری سوار شده است.
فهرست
مقدمه
خصوصیات جغرافیایی زنجان
خصوصیات آب و هوایی منطقه
بررسی باد در شهر زنجان
اوضاع زمین شناسی شهرستان زنجان
خصوصیات بافت شهری و روستایی زنجان
وجه تسمیه زنجان
بافت و سیمای شهری
حرکت آبهای سطحی در معابر فرعی
مطالعات جغرافیایی
موقعیت قرار گیری بنا
همسایگی ها و همجواریها
کروکی و دسترسی بنا
مطالعات تاریخی
بررسی سازه ای
مصالح
آجر
خشت چوب سنگ ملات پی جرزها
پوشش
سازه های تاقی
پوشش تخت
پوشش الحاقی
عایق بندی بنا
عایق کاری بام به شیوه سنتی
معرفی تزئینات
کار بندی
آسیب شناسی
آسیب در قوس و در تاق
جدول آسیب شناسی سرای حاج علی قلی
جداول آسیب شناسی
مسائل باز سازی ساختمان ها با سازه ی آجری
کارهای نخستین در طرح باز سازی
آزمایش سازه ها
باز سازی بخشی از ساختمان
ساخت کناره های باز شو
ساخت نعل درگاه
نعل درگاه با تیرهای بتن مسلح
نعل درگاههای نزدیک به هم
گشودن باز شوهای قوسی شکل
زیر سازی دیوار
باز سازی کامل ساختمان
روش های ویژه پایدار کردن
پایدار کردن شالوده های آجری با زیر شمع های مسلح
مقاوم سازی
تعمیر دیوار
مرمت شکاف های بزرگ
تعمیر و مقاوم سازی محل تقاطع دیوارها
مقاوم سازی فونداسیون ها
مرمت بنا
انواع مرمت
مرمت و احیا
کاربری گذشته سرای حاج علی قلی
کاربری کنونی سرای حاج علی قلی
کاربری پیشنهادی و طرح مرمت

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق