آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه سیستم ترمز ماشین

دانلود پروژه سیستم ترمز ماشین

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه سیستم ترمز ماشین :
سیستم ترمز ماشین
فهرست مطالب
* فصل اول – مقدمه
* طرحی کلی از سیستم ترمز
* دستگاه اهرمی
* افزایش نیرو
* سیستم هیدرولیکی
* یک سیستم ساده ی هیدرولیکی
* افزایش هیدرولیکی نیرو
* اصطکاک
* نیروی اصطکاک در برابر وزن
* اصطکاک در ابعاد میکروسکوپی
* یک ترمز ساده
* فصل دوم – سیستم های ترمز
* اصول طراحی
* سیستم ترمز ثانویه
* سیستم ترمز دستی
* اصول عملکرد سیستم
* سیستم های ترمز پایی
* سیستم ترمز تقویتی بوستری
* سیستم ترمز تقویتی
* ساختمان مدار ترمز
* طراحی سیستم ترمز
* ساختار مکانیکی ترمزگیری
* شروع پروسه ترمزگیری
* زمان پاسخ دهی اولیه سیستم
* زمان اعمال فشار ترمزی
* مدت زمان کلی ترمزگیری
* زمان فعال بودن پروسه ترمزگیری
* مفاهیم پایه
* اصطکاک لاستیک
* نیروی محیطی چرخ
* نیروی نرمال
* نیروهای اصطکاکی
* اصطکاکی استاتیکی و لغزشی
* لغزش
* فصل سوم – اجزاء سیستم ترمز
* بوستر ترمز
* بوستر ترمز خلایی
* بوستر ترمز هیدرولیکی
* سیلندر اصلی چرخ
* سوپاپ های تنظیم فشار ترمزی
* سوپاپهای تنظیم فشار ترمزی حساس به فشار
* سوپاپهای تنظیم فشار ترمزی حساس به کاهش شتاب
* طراحی
* سیستم ترمز چرخ
* ترمزهای دیسکی
* ترمزهای دیسکی با کالیپر ثابت
* ترمزهای دیسکی با کالیپر متغیر ( شناور )
* Full-contact Disc brake
* ترمزهای کفشکی
* لنتهای ترمز
* فصل چهارم – سیستم ترمز ضد قفل ABS (Anti Lock Braking System)
* ترمز‌های ضد قفل(ABS)
* مسافت‌های توقف
* توقف در خط مستقیم
* کنترل فرمان
* احتیاط های پیشگیرانهدر سیستم ترمز ضد قفل ABS
* اصطلاحات مربوط به ABS
* سیستم های باز و بسته
* سیستم های مجتمع و غیر مجتمع
* مدارهای هیدرولیکی
* کانالهایABS
* سیستم های یک کاناله
* سیستم های سه کاناله
* سیستم های چهار کاناله
* فصل پنجم – اجزای سیستمSAB
* الف ) واحد کنترل الکترونیکی (ECU )
* پمپ
* سیلندر اصلی
* سلونوئیدها
* انبارهای آکومولاتورها
* نیروهای دینامیکی در هنگام ترمزگیری
* مدار کنترل سیستم ABS
* سیستم کنترلی
* متغیرهای کنترلی
* متغیرهای کنترلی چرخ غیر متحرک
* متغیرهای کنترلی در چرخ های متحرک
* سیکل های کنترلی
* فصل ششم – سیستمهای پایداری در خودروهای پیشرفته الکترونیکی
* ECU Electronic Control Unit
* عملگر سیستم BAS
* عملکرد سیستم ESP
* کنترل مدار بسته ترمزگیری در شرایط انحراف از مسیر
* GMA1
* GMA2
* فصل هفتم – روغن های ترمز
* نیازمندیها
* نقطه تعادل جوش
* نقطه جوش مرطوب
* ویسکوزیته روغن
* قابلیت تراکم پذیری
* خاصیت ضد خوردگی
* تورم قطعات پلاستیکی
* ترکیب شیمیایی
* فصل هشتم – کیسه هوا(AIRBAG)
* مقدمه
* کیسه های هواییجانبی
* کاربرد همزمان کیسه هوایی و کمربندایمنی
* آمارسازمان ملی ایمنی ترافیک
* مواردی که کیسه هوایی فعال نمیشود
* فعال شدن کیسه هوایی
* انواع سنسورهای کیسه هوایی
* سنسور کف
* سنسور ایمنی
* سنسور غلتشی
* تحلیل گر سیستم کنترلی مورد استفاده در سیستم کیسه هوایی
* عملگرمورد استفاده درسیستم کیسه هوایی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق