آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی

دانلود پروژه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی

سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی
فهرست مطالب
* چکیده
* فصل اول – مقدمه
* فصل دوم – طراحی و کارآیی SAS
* 1-2- طراحی و کارآیی SAS
* 2-2- مزایای کارآیی عملی سیستم
* ۳-۲- سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون
* ۴-۲- خصوصیات عمومی سیستم های SAS 5XX
* فصل سوم – سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570
* 1-3- سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570
* 2-3- نصب سیستم
* ۳-۳- خصوصیات مشترک SAS
* 4-3- خصوصیات SAS 570
* 5-3- طراحی و عملکرد مشترک SAS
* 6-3- طراحی و عملکرد SAS 570
* 7-3- تجهیزات سیستم
* ۸-۳- تنظیمات سیستم
* ۹-۳- وظایف سیستم
* ۱۰-۳-وظایف ابتدایی مانیتورینگ سیستم
* ۱۱-۳- وظایف ابتدایی کنترل سیستم
* ۱۲-۳- نگاهی کلی به پست
* ۱۳-۳- وظایف ابتدایی مانیتورینگ (اختیاری)
* ۱۴-۳- وظایف ابتدایی کنترل (اختیاری)
* ۱۵-۳- خلاصه قابلیت های سیستم اتوماسیون پست
* فصل چهارم – اجزاء سیستم اتوماسیون
* ۱-۴- کوپل کننده های ستاره ای (RER 111)
* 2-4- واحد گیرنده و فرستنده (RER 107)
* 3-4- GPS
* 4-4- نرم افزار کنترل سیستم اتوماسیون پست Micro Scada
* 5-4- فیبر نوری در سیستم حفاظت و کنترل پست های فشار قوی
* ۶-۴- رله REC 561 ترمینال کنترل حفاظت
* ۷-۴- رله REL 670 حفاظت دیستانس خط
* ۸-۴- رله RED 521 ترمینال حفاظت دیفرانسیل
* ۹-۴- رله RET 670 حفاظت ترانسفورماتور
* ۱۰-۴- رله REX 521 پشتیبان فیدر
* ۱۱-۴- سیستم REB 500 SYS حفاظت پست
* ۱۲-۴- رله RES 521 اندازه گیری زاویه
* فصل پنجم – سیستم مانیتورینگ SMS 530
* منابع و مآخذ
* پیوست ها

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق