آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه شبیه سازی منابع تغذیه سوییچینگ

دانلود پروژه شبیه سازی منابع تغذیه سوییچینگ

پروژه شبیه سازی منابع تغذیه سوییچینگ
فهرست
چکیده ۶
مقدمه ۷
مزایای منبع تغذیه سوئیچینگ ۸
معایب منابع تغذیه سوئیچینگ ۱۱
۵-جریان های یورشی زیاد ۱۴
بلوک دیاگرام کامل تر منبع تغذیه سوئیچینگ قطع خط ۱۵
۱-نوری ۱۸
۲-مغناطیسی ۱۸
شکل A-8 بلوک دیاگرام کاملتر منبع تغذیه سوئیچینگ قطع خط ۲۰
واحدهای حفاظتی اضافه ۲۰
« فصل اول » ۲۲
«معرفی بخش های مختلف ۲۲
منبع تغذیه سوئیچینگ» ۲۲
یکسو ساز و فیلتر ورودی ۲۲
یکسو سازی ورودی ۲۳
طرز کار مدار ۲۵
شکل B-3- وضعیت مدار دلن به ازای ولتاژ ورودی ۱۱۰ ولت مؤثر ۲۶
مشکلات واحد یکسوساز ورودی ۲۸
فیلتر ورودی EMI / RFI 29
« فصل دوم » ۳۲
«مبدل های قدرت سوئیچینگ» ۳۲
مبدلهای قدرت سوئیچینگ ۳۲
مبدل پوش- پوش ایزوله ۴۰
مبدل نیم پل : ۴۱
شکل موج ترانزیستورهای سوئیچینگ و ترانس مبدل نیم پل ۴۲
مبدل باک ۴۷
مبدل بوست ۵۴
« فصل سوم » ۶۱
«ادوات قدرت سوئیچینگ» ۶۱
ترانزیستور ماسفت قدرت سوئیچینگ ۷۱
«فصل چهارم» ۷۸
«مدارهای راه انداز » ۷۸
شکل D-5 نمونه ای از مدار راه انداز بیس تناسبی ۸۳
«فصل پنجم» ۹۲
«شبیه سازی چند منبع تغذیه سوئچینگ و تجزیه و تحلیل آنها » ۹۲
چکیده
پروژه کارشناسی که ملاحظه می¬کنید در زمینة منابع تغذیة سوئیچینگ می¬باشد که به اصول کار و چگونگی طرح و تجزیه و تحلیل منابع تغذیة سوئیچینگ پرداخته و در پایان شبیه سازی آن توسط نرم¬افزار ORCAD انجام گرفته است.
در این پایان نامه سعی گردیده به صورت جامع و کامل در زمینه منابع تغذیة سوئیچینگ توضیح داده شود و در پایان شبیه سازی این منابع تغذیه انجام شده تا مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد. در اینجا لازم می دانم ازاستادمحترم سرکار خانم دکتر کاردهی مقدم و دیگر دوستان که با راهنمایی¬های ارزشمند خود مرا یاری داده¬اند ، تشکر کنم.
مقدمه
منبع تغذیه غیرخطی (سوئیچینگ )
منابع تغذیه خطی منابعی هستند که عنصر کنترل آنها در ناحیه فعال از عملکرد خود قرار دارد، معایب یک منبع تغذیه خطی عبارتند از : ۱- بازده کمتر از ۵۰ درصد ( در توانهای نسبتاً زیاد ) ، ۲- حجم زیاد
معایب منبع تغذیه خطی می تواند با استفاده از منبع تغذیه سوئیچینگ کاهش یافته و یا حذف شود.
بلوک دیاگرام ساده شده یک منبع غیرخطی (سوئیچینگ) در شکل زیر نمایش داده شده است.
نحوه عملکرد این مدار به صورت زیر است :
ابتدا ولتاژ متناوب برق شهر مستقیماً یکسو و فیلتر می شود تا یک ولتاژ DC نسبتاً زیاد تولید شود. این ولتاژ به عنصر سوئیچینگ اعمال می شود تا موج مربعی فرکانس زیاد حاصله بعد از عبور از یک ترانس کاهنده و یکسو سازی ، ولتاژ dc مورد نیاز تولید کند. بدیهی است که با کنترل زمان قطع و وصل کلید می توان دامنه ولتاژ خروجی را بر روی یک مقدار مشخص تثبیت کرد . این عمل می تواند توسط واحد فیدبک و کنترل انجام گیرد که در شماتیک مداری فوق ترسیم نشده است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق