آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه :
طراحی سایت آموزش دانشگاه
Tهرست مطالب
* مقدمه ۱
* فصل اول ۲
* مقدمه ۳
* PHP چیست؟ ۳
* به چه دلیلی از PHP استفاده می‌کنیم؟ ۵
* PHP چگونه کار می‌کند؟ ۷
* شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۹
* فصل ۲ جمع آوری اطلاعات ۱۰
* الف قسمتهای مختلف دانشگاه ۱۱
* پستهای سازمانی ۱۱
* ۲-۳- اداره امور آموزشی ۱۶
* امور فنی و عمرانی ۲۱
* شرح وظائف امور فنی ۲۱
*
* فصل سوم- نیازمندیها ۲۵
* جداول ۲۷
*
* فصل چهارم- PHP و فرم های HTML 19 31
* ایجاد یک فرم ساده ۳۲
* استفاده از Get یا Post 34
* برای افزودن مشخصه METHOP به اسکریپت خود ۳۵
* دریافت اطلاعات از یک فرم توسط PHP 36
* برای ایجاد اسکریپتHandleform.php 36
* وارد کردن داده ها به هنگام برنامه نویسی ۳۸
* برای ایجاد یک اسکریپت PHP که یک خوش آمد گویی را نمایش می‌دهد ۳۸
* برای استفاده از روش GET، بدون استفاده از فرم HTML 39
* برای نسبت دادن یک مقدار به یک متغیر ۴۰
* فصل پنجم – استفاده از رشته ها ۴۳
* مرتب کردن رشته ها ۴۴
* برای مرتب کردن یک رشته ۴۵
* نکته ۴۶
* پیوند زدنرشته ها ۴۶
* برای پیوند زدن دو رشته به یکدیگر، در اسکریپت خود ۴۷
* رمز گذاری و رمز گشایی رشته ها ۴۸
* پنهان سازی و آشکار سازی داده ها ۵۰
* فصل ششم – پایگاه داده ها ۵۲
* اتصال به یک پایگاه داده و ایجاد آن ۵۴
* ایجاد یک جدول ۵۶

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق