آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه طراحی سایت آژانس مسافرتی

دانلود پروژه طراحی سایت آژانس مسافرتی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی سایت آژانس مسافرتی :
فهــرست مطالب
پیش گفتار
فصل اول : تکنیک های انجام پروژه
معرفی پروژه………………………………… ۱
اهداف پروژه………………………………… ۱
روش انجام پروژه…………………………….. ۲
تکنیک های طراحی صفحات وب…………………….. ۳
فصل دوم : ASP
Active Server Page چیست ؟…………………………. ۶
شروع کار با Active Server Pages …………………… ۷
ساخت صفحات پویا…………………………….. ۷
اجرای صفحات ASP ……………………………. ۸
تنظیمات سرویس دهنده اطلاعات اینترنت……………. ۹
نصب IIS در ویندوز ۲۰۰۰ …………………….. ۹
نصب IIS در ویندوز XP ……………………… ۱۱
به کار گیری FrontPage ………………………… ۱۲
ایجاد اولین صفحات ASP خودتان…………………. ۱۳
آشنایی با اسکریپت های ASP …………………… ۱۴
Data types یا انواع داده ای…………………….. ۱۴
کار با متغیر ها…………………………….. ۱۴
عملگرهای مقایسه ……………………………. ۱۵
عملگرهای منطقی……………………………… ۱۵
ساختار کنترلی منطق شرطی……………………… ۱۵
ساختار کنترلی منطق حلقوی…………………….. ۱۶
ساختار کنترلی منطق انشعابی…………………… ۱۷
استفاده از سابروتین ها………………………. ۱۸
استفاده از توابع……………………………. ۱۸
کار کردن با آبجکت ها………………………… ۱۹
توابع Write و Redirect …………………………. ۱۹
فــرم ها…………………………………… ۲۰
بانک اطلاعاتی……………………………….. ۲۱
ارتباط با یک بانک اطلاعاتی……………………. ۲۱
کار کردن با بانک های اطلاعاتی با استفاده از ASP … ۲۲
آبجکت Recordset ………………………………. ۲۴
متد Open …………………………………… ۲۴
استفاده از adovbs.inc …………………………. ۲۵
درج کردن رکورد ها…………………………… ۲۶
به روز رسانی رکورد ها……………………….. ۲۶
حذف رکورد ها……………………………….. ۲۷
فصل سوم : Access 2003
بخش اول : مقدمه ای بر بانک های اطلاعاتی مبتنی بر ارتباط و اکسس ۲۰۰۳ ۲۸
بانک اطلاعاتی رابطه ای چیست ؟………………. ۲۸
چه نوع کار هایی می توان با اکسس انجام داد ؟…. ۲۸
اجرای اکسس………………………………. ۲۹
باز کردن یک بانک اطلاعاتی موجود…………….. ۳۰
میز کار اکسس…………………………….. ۳۱
پنجره اصلی بانک اطلاعاتی…………………… ۳۲
نمایی از اجرای بانک اطلاعاتی……………….. ۳۴
جدول : انبار داده………………………… ۳۴
ارتباط ها : متصل کردن جدول ها به یکدیگر…….. ۳۷
بستن یک بانک اطلاعاتی اکسس…………………. ۳۸
بخش دوم : کار با بانک های اطلاعاتی موجود و اشیای آنها ۳۸
دیدن جدول ها…………………………….. ۳۸
باز کردن یک جدول در اکسس………………….. ۳۸
ویرایش داده های جدول……………………… ۳۸
تغییر دادن داده های جدول………………….. ۳۹
پاک کردن محتوای فیلد……………………… ۳۹
لغو تغییرات……………………………… ۳۹
لغو تغییرات انجام شده بر روی فیلد جاری……… ۳۹
لغو تغییرات بعد از جابه جا شدن بین فیلد ها….. ۴۰
لغو تغییرات بعد از ذخیره کردن یک رکورد……… ۴۰
اضافه کردن رکورد به جدول………………….. ۴۰
پاک کردن رکورد ها………………………… ۴۱
انتخاب یک یا چند رکورد……………………. ۴۱
پاک کردن رکورد های انتخاب شده……………… ۴۲
بخش سوم : ساختن بانک های اطلاعاتی و اشیای درون آنها ۴۳
ساختن جداول……………………………… ۴۳
ساختن یک جدول جدید…………………….. ۴۳
ساختن جدول از صفر……………………… ۴۳
انتخاب نوع داده مناسب…………………….. ۴۶
بخش چهارم : جدول های ایجاد شده در این پروژه……. ۵۰
فصل چهارم : پیاده سازی
مقدمه……………………………………… ۵۳
صفحه اصلی و اجرایی سایت ( frame.htm ) ………….. ۵۳
بنر سایت ( baner.html ) ……………………….. ۵۴
صفحه اصلی ( HomePage ) سایت ( main.html ) ………… ۵۵
صفحات رزرو بلیط…………………………….. ۵۶
صفحات کنسل کردن بلیط………………………… ۶۲
صفحات مدیریت سایت…………………………… ۶۶
صفحات متعلق به لینک های داخل بنر……………… ۷۰
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل
روندنمای رزرو بلیط………………………….. ۷۳
روندنمای لغو بلیط…………………………… ۷۴
روندنمای مدیر سایت………………………….. ۷۵
نمودار جریان مستندات………………………… ۷۶
نمودار سطح صفر ( C.D. ) ……………………… ۷۶
نمودار سطح اول ( D.F.D. منطقی ) برای رزرو و کنسل…. ۷۷
نمودار سطح اول ( D.F.D. منطقی ) برای مدیر سایت…… ۷۸
نمودار سطح دوم ( D.F.D. منطقی ) ……………….. ۷۹
پایگاه داده ( Data Base )……………………… ۸۰
Data Dictionary ( D.D.) ……………………………. ۸۲
دیکشنری ساختار داده………………………. ۸۲
دیکشنری اجزاء داده……………………….. ۸۴
نمودار نهاد _ رابطه ( E.R.D. ) ………………… ۸۷
کنترل ها…………………………………… ۸۸
دیکشنری پردازش داده ( P.D.E. ) ………………… ۸۹
Structure Chart ………………………………… ۹۰
منابع مورد استفاده

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق