آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

دانلود پروژه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز :
فهرست مطالب
۱) ایستگاههای تقویت فشار گاز (۱تا ۱۱)
۲)اندازه گیری و تبدیل فشار گاز (۱۱ تا ۲۶)
۳)اندازه گیری جریان گاز به روش قیاسی (۲۶ تا ۴۷)
۴)عملکرد شیرهای خودکار کنترل عددی (۴۷ تا ۵۱)
۵)سیستمهای هشداردهنده (۵۱ تا ۶۲)
۶- نمایشگرهای کامپیوتری (۶۲ تا ۶۵)
۷- منابع تغذیه الکتریکی برای سیستم های IوC (۶۵ تا ۸۲ )
۸-تداخل با تجهیزات کنترل و ابزار دقیق (۸۲ تا ۸۹ )
۹ – سیگنالهای دریافت شده از دستگاههای دیجیتال (۸۹ تا ۹۲)
۱۰- کنترل محیطی (۹۲ تا۹۴ )
۱۱- کنترل سیستم ها توسط PLC (۹۴ تا ۱۰۳)
۱۲- بررسی یک نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق (۱۰۳ تا ۱۱۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق