آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » متالوژی » دانلود پروژه طراحی صنعتی

دانلود پروژه طراحی صنعتی

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی صنعتی :

طراحی صنعتی فهرست مطالب فصل اول                                                                                                                       ۲
مقدمه                                                                                                                            ۳
تاریخچه ایجاد شغل                                                                                                        ۳
تاریخچه گروه طراحی صنعتی                                                                                          ۴
نوع شغل                                                                                                                        ۴
عمده یا خرده فروشی بودن شغل                                                                                      ۴
فصل دوم                                                                                                                       ۶
استانداردهای کاری برای طراحان صنعتی                                                                           ۷
حوزه ها یا استاندارد طراحی                                                                                            ۸
مهارتهای نیروی کار                                                                                                       ۹
چه فرصتهایی شغلی برای طراحی صنعتی فراهم است؟                                                        ۱۲
توانایی های لازم                                                                                                              ۱۳
فصل سوم                                                                                                                      ۱۴
بازارهای هدف کالا و کانال های بازار یابی                                                                          ۱۵
موقعیت شغلی در ایران کانال های بازار یابی                                                                       ۱۶
CRM در سازمانهای طراحی صنعتی                                                                                ۱۷
تاریخچه CRM
CRM
اهداف CRM
مزایای استفاده از سیستم CRM
پیش نیازهای فرهنگی ، سیاسی در شغل طراحی صنعتی                                                       ۲۳
CRM و ERP در سازمانهای طراحی صنعتی                                                                   ۲۶
مصرف کنندگان نهایی در این شغل                                                                                  ۳۰
فصل چهارم                                                                                                                   ۳۱
خدمات پس از فروش محصولات                                                                                     ۳۲
روش های جاری فعالیتها برای فروش محصولات                                                                ۳۳
نحوه طراحی سازمان طراحی                                                                                            ۳۵
فرصت های شغلی و نوع خدمات ارائه دهنده به مشتری                                                        ۳۶
روشهای فروش جاری محصولات و نحوه تبلیغات                                                              ۳۷
سهولت دسترسی مشتریان کالاهای صنعتی با بازار یابی صنعتی                                             ۳۸
فصل پنجم                                                                                                                     ۴۴
خلاصه نتایج و پیشنهادات                                                                                                ۴۵
پیشنهاداتی برای یک طراح خوب بودن                                                                             ۴۷
پیشنهاداتی برای طراحی محصول صنعتی برتر                                                                     ۴۸
توصیه هایی برای پیشرفت در این زمینه                                                                              ۵۱
چشم انداز آینده                                                                                                             ۵۳
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق