آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه طراحی وب سایت آموزشی php

دانلود پروژه طراحی وب سایت آموزشی php

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی وب سایت آموزشی php :
طراحی وب سایت آموزشی
فهرست مطالب
فصل ۱ مقدمه
۱-۱- چرا PHP؟
۱ – ۲ تکامل PHP
۱- ۳گذشتۀ PHP
PHP 4-1در زمان حال
PHP 5-1 بر روی صحنه
۱- ۶ آیندۀPHP
PHP 7-1 در برابرASP
PHP 8-1در برابرcold fusion
PHP 9-1در برابرجاوا
۱ -۱۰ گواهیPHP
1- 11 لیست منابع
فصل ۲ نصب
۲-۱من از پیش PHPدارم
۲- ۲ پیش از نصب
۲-۳ کدام سیستم عامل؟
۲-۴ کدام سرویس دهنده ِوب؟
۲-۵ نصبMYSQL،ApadheوPHP
فهرست مندرجات
۲-۶ نصب PHP
2-7 پیکربندی Apacheجهت استفاده ازPHP
2- 8نصب آزمایشی PHP
فصل۳ اصول PHP -
۳-۱برنامه های PHP
3-2 مقدمات فایل :
۳- ۳ عبارات (Statements)
3-4 توضیحات (Comments)
3-5 لیترال های عددی
۳-۶ لیترال های بولین
۳-۷ متغیرها
فصل۴ ورودی کاربر و عبارات با قاعده
۴-۱ فرم ها (Forms)
4-2 فرم های HTML
4-3 صفت Action
4-4 صفت Method
فهرست مندرجات
فصل۵ کار با فایل ها
۵- ۱فایل ها
۵-۲ باز کردن فایل ها
۳-۵ بستن فایل ها
۵-۴ نمایش فایل ها
۵-۵ خواند از فایل ها
۵- ۶ نوشتن در داخل فایل ها
۵-۷ پیمایش در داخل فایل ها
۵-۸ کپی، حذف و نامگذاری مجدد فایل ها
فصل۶ طراحی یک نمونه وب سایت
۶-۱ طراحی یک نمونه وب سایت آموزشی :
۶-۲ بررسی سایت از دیدگاه مدیر سایت :
۶-۳ وب لاگ :
۶-۴ فیلد متنی :
۶- ۵ لینک عوض کردن پسورد
۶- ۶ لینک :
۶-۷ پاسخ دهید
نتیجه گیری
منابع
فهرست مندرجات
۶-۸ لینک مطالب
۶-۹ تالار گفتمان
۶-۱۰ لینک بخش
۶-۱۱یادداشت جدید
Register 12-6

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق