آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

دانلود پروژه طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور
فهرست مطالب
* فصل اول – مشخصات کارخانه
* ۱-مشخصات عمومی کارخانه
* ۲-قسمتهای کلی کارخانه
* ۱-۲قسمت اداری وعمومی
* ۲-۲ قسمت تولیدونگهداری
* ۳-۲ قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی
* فصل دوم – نحوه خط تولیدومراحل کارکارخانه
* مقدمه
* توسعه تکنیک هوای فشرده
* خواص هوای فشرده
* انواع کمپرسورها
* ۱)کمپرسورهای جابجایی مثبت
* ۲-کمپرسورهای گریزازمرکز
* ۳-کمپرسورهای اسکرو(پیچی)
* انواع کمپرسورهای اسکرو
* ۴-کمپرسورهای دیافراگمی
* ۵-کمپرسورهای پره ای یاVanetype
* قسمت های مختلف یک دستگاه کمپرسوراسکروپارس
* فرآیندتولید
* ۱- واحدطراحی مهندسی درزمینه انواع کمپرسور
* ۲-واحدCNC
* پوسته ها
* روتورها
* ۳- واحدتراشکاری
* ۴- واحدکابینت سازی
* ۵- واحدآهنگری
* ۶- واحدنقاش
* ۷- واحدمونتاژ
* ۸- واحدلوله کشی
* ۹-تست نهایی کمپرسور
* فصل سوم – برآورد بارمصرفی و تامین انرژی موردنیاز
* تخمین ضریب همزمانی
* فصل چهارم – محاسبه و طراحی سیستم روشنایی
* مقدمه
* ۱- کمیتهای اصلی روشنایی
* ۱-۱) شارنوری یا جریان نوری(Luminous f Lux=)
* 2-1) شدت روشنایی ILLUmination(E)
* 2-لامپها
* ۱-۲) لامپهای ملتهب (Incandescent filamentLamps)
* 2-2) لامپهای تخلیه در گاز(Dicharge Lamps)
* 3-2) لامپهای فلورسنت (Fluresent Lamps)
* 4-2) لامپهای با قوس کوتاه (Short are Lamps)
* 1-2) لامپهای رشته ای
* ۲-۲) لامپهای تخلیه در گاز
* ۱-۲-۲) لامپهای تنگستن هالوژن (Tungsten halogen Lamp)
* 2-2-2) لامپهای سدیم
* لامپهای سدیم با فشار کم
* لامپ سدیم با فشار زیاد
* ۳-۲-۲) لامپهای بخار جیوه
* ۳-۲) لامپهای فلوئرسانت
* مدار لامپهای فلوئرسانت
* محاسبه جریان یک لامپ فلوئرسانت
* ۳- طراحی روشنایی داخلی
* ۲-۳) اصول روش لومن
*
* ۱-۲-۳) محاسبه ضریب فضا
* ۴-۲-۳) تعیین مقدار شار نوری
* ۵-۲-۳)تعیین تعداد چراغها
* ۶-۲-۳) برسی فواصل قرارگیری چراغها
* ۶-۳-۳) در صد خطا
* نمونۀ محاسباتروشنایی داخلی اتاق امور اداری در ساختمان اداری
* روشنایی داخلی سالن آهنگری
* ۴- طراحی روشنایی خارجی
* لامپهای مورد استفاده در روشنایی معابر
* بطور خلاصه طراحی روشنایی معابر شامل مراحل زیر خواهد بود
* فرمان روشنایی محوطه
* محاسبه روشنایی محوطه
* فصل پنجم – کلیدهای اتوماتیک وفیوزها
* مقدمه
* طبقه بندی کلید ها
* کلید های فشار ضعیف برای جریان متناوب
* ۱- کلید دستی
* ۲- کلید خودکار
* ۳-کلید محافظ موتورMotor circuit-Breaker
* 4- کلید مغناطیسی یا کنتاکتور
* پریزهای برق
* انواع پریزها
* نکاتی که در مورد نصب پریزها باید رعایت شود
* تعداد پریزهای مجاز در هر خط
* ضریب مصرف KI
* ضریب همزمانی Kt
* اصول و روشهای نصب کلید
* سیستم گرمایش
* فصل ششم – شناسایی و انتخاب سیم
* شناسایی و انتخاب کابل
* کابلهای هوایی
* کابلهای زمینی
* کابلهای زیر آبی
* کابلهای مخصوص
* انواع کابلها از نظر ساختمان و موتارد استعمال آن
* طرز شناختن کابلهای جریان زیاد
* کابلهای فشار قوی U>3500
* کابل کشی داخل مراکز صنعتی
* نصب کابل در داخل کانال
* سینی و نردبان کابل (Cabl tra,Cabl Ladder)
* نصب کابلها بر روی سینی کابل
* کانالهای یش ساخته الکتریکی (با سراکت)
* لوله کشی برق
* جعبه تقسیمها و قوطی کلید
* حفر کانال خاکی
* حداقل شعاع خم کابلها
* محاسبه سطح مقطع هادیها
* ۱- تعیین مقدار سیمها و کابلها بر اساس جریان مجاز
* ۲- تعیین مقاطع سیمها و کابلها بر اساس افت ولتاژ مجاز
* نمونه محاسبه کابل پریز سه فاز
* نمونه محاسبه کابل ماشین آلات (واحد تراشکاری ، میز تراش)
* طبقه تابلوهای برق
* شینه
* رنگ شینه ها
* تابلوهای فرمان وسایل موتوری
* انتخاب کنتاکتور و کلید
* تابلوهای فرعی روشنایی و پریزها
* نمونه محاسبه فیوز انتخابی موتور و کابل تغذیه آن
* نمونه محاسبات تابلوی موتوری موتورخانه DPA
* محاسبه فیوز اصلی و کابل تغذیه تابلو از لحاظ تجربه کاری
* نمونه محاسبات کابل و فیوز مربوط به تابلو نیمه اصلی MDP-1
* فصل هفتم – تصحیح ضریب قدرت
* تاّثیر ضریب توان
* تصحیح ضریب توان درکارخانجات
* ۱-کمپانزاسیون انفرادی (تکی)
* ۲-کمپانزاسیون گروهی
* ۳-کمپانراسیون مرکزی
* تابلوی اتصالات کابل
* دستگاه رگلا تور
* تابلوی فرمان
* خازنهای صنعتی
* روش محاسبه خازن موردنیازبرای حذف توان راکتیو
* محاسبه بانک خازنی کارخانه
* محا سبه قدرت مصرفی کا رخا نه جهت درخواست ترانس
* فصل هشتم – سیستم اتصال زمین
* انواع الکترودهای زمین
* مشخصات هادیهای سیستم اتصال زمین
* اصول وروشهای نصب سیستم اتصال زمین و آزمایش مقاومت نهایی آن
* عمق چاه و ابعاد الکترود صفحه ای
* طرح سیستم اتصال زمین پروژه
* خصوصیات زمین پروژه
* شرایط لازم برای موثر واقع شدن زمین کردن حفاظتی
* فصل نهم – طراحی سیستم برق اضطراری
* مقدمه
* کاربردبرق اضطراری وقوانین حاکم برآن
* موتوردیزل
* ژنراتور
* رگولاتورولتاژ
* تابلوی کنترل الکتریکی
* ۱- Short Break
* 2-NO Break
* 3-Stand by
* بعضی ازمشخصات فنی مولدهای برق اضطراری
* مشخصات ژنراتورشرکت پارس کمپرسور
* فصل دهم – طراحی سیستم تلفن مرکزی ودوربین مداربسته
* ۱-تلفن مرکزی
* لزوم بهره گیری ازسیستم تلفن مرکزی
* کابلهای مخابراتی
* ۲- دوربین مداربسته
* فصل یازدهم – طراحی سیستم صوتی
* مقدمه
* اکو
* اصوات مزاحم(Noise)
* اختلاف فشارصوتی(Sond pressure difference)
* ضریب افزایش فشار(Peak Factor)
* محاسبه فشارصدای خروجی بلندگو(Out put speaker pressure)
* بلندگوها(Speaker)
* قدرت مجاز و رود به بلندگو
* افزایش فشارصوتی
* انواع بلندگوازنظرکاربرد
* انتخاب بلندگو
* ترتیب قرارگرفتن بلندگو
* سیستم متمرکز
* جداول مهم برای انتخاب بلندگو
* انتخاب تقویت کننده (آمپلی فایر)
* زون بندی سیستم صوتی کارخانه
* نمونه محاسبات سیستم صوتی مربوط به شرکت پارس کمپرسور
* روش محاسبه سیستم صوتی سالن غذاخوری
* نمونه محاسبه سیستم صوتی سالن آهنگری
* فصل دوازدهم – سیستمهای اطفای حریق
* مقد مه
* سیستمهای اعلام و اطفای حریق
* فاصله لازم جهت نصب دتکتورها
* ۱- در موردی دتکتور دودی
* ۲- درمورد دتکتورهای حرارتی
* ۳- در مورد راهروها
* زون بندی سیستم اعلام حریق
* منبع تغذیه
* اطفای حریق
* سیستم های اطفای حریق خودکار
* منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق