آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود پروژه فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

۱- مقدمه
۲- فرایند کار
۳- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
۴- طرح‌های پژوهشی
۴-۱-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و …
۴-۱-۱- نقد وضع موجود
۴-۱-۲- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۲-۱- حوزه کار
۴-۱-۲-۲-قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴-۲- طرح حقوق شرکتها
۴-۲-۱- نقد وضع موجود
۴-۲-۲- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۲-۱- حوزه کار
۴-۲-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی
۴ ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود
۴ـ ۳ـ ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۳-۲-۱- حوزه کار
۴-۳-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط ۱۲
۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
۴ ـ ۴ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
۴ـ۴ـ۱ـ نقد وضع موجود
۴-۴ـ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴ -۴-۲-۱- حوزه کار
۴-۴-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴ـ۴ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
۵ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
۵-۱-کلیات
۵ ـ ۲- حقوق شرکتها
۵ ـ ۳- اسناد تجارتی
۵ـ ۴- بازسازی و ورشکستگی
۶ ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

۶-۱-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
۶ ـ ۲- مقایسه لایحه با قانون تجارت
۷ ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه
۸ ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
۹ ـ ضمائم
۱- مقدمه

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق