آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود پروژه فنون و فروش تاریخچه بیمه و خدمات بیمه

دانلود پروژه فنون و فروش تاریخچه بیمه و خدمات بیمه

پروژه فنون و فروش (تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای)

فهرست مطالب

فصل اول
چکیده
۱-تاریخچه بیمه ۱
۲- نوع شغل و تولید خدمات بیمه ای۸
۳- نوع تولیدات و خدمات۱۰
فصل دوم:استاندارد
۱-نیروی کار و استانداردهای نیروی کار ۱۱
۲- محیط کار و استانداردهای محیط کار۱۲
فصل سوم:بازاریابی
۱- بازارهای هدف۱۳
۲- رقبا و مصرف کنندگان نهایی۱۶
۳- نوع تبلیغات کالا یا خدمات۱۸
۴- روابط بازار هدف با مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی۲۰
فصل چهارم:فنون فزوشندگی و چیدمان فروشگاه
۱- روشهای جاری فروش محصولات با خدمات ۲۶
۲- خدمات پس از فروش۲۷
۳- سهولت دسترسی مشتری به کالا یا خدمات ،نمایندگیهای فروش ،خدمات۳۲
۴- نحوه طراحی مکانهای عرضه خدمات بیمه ای۳۲
۵- نحوه ایمن سازی مکانهای خدمات بیمه ای۳۲
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات۳۴
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق