آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

دانلود پروژه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف :
ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف
فهرست مطالب
فصل اول: کشاورزی ارگانیک ۱
فصل دوم: بیولوژی خاک در کشاورزی ارگانیک ۴
فصل سوم: تنظیم تناوب برای سیستم های ارگانیک ۷
فصل چهارم: تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک ۱۲
۱- کود حیوانی ۱۲
۲- کود سبز ۱۲
۳- کودهای حاصل از ضایعات کشاورزی و زباله شهری ۱۳
۴- مدفوع آبکی ۱۴
۵- کمپوست ۱۵
۶- خاکه سنگ ۱۷
فصل پنجم: تحرک و جابجایی عناصر کم مصرف ۱۹
۱- تاثیر pH بر جذب و تحرک عناصر ۲۵
۲- ماده آلی خاک ۲۶
فصل ششم: فلز کم مصرف و ماده آلی ۳۹
۱- منیزیم ۴۰
۲- کادیم ۴۳
۳- سلنیم ۴۶
۴- سرب ۴۷
۵- آهن ۵۰
۶- مس ۵۳
۷- نیکل ۵۵
۸- کرم ۵۶
۹- فلوئور ۵۷
۱۰- ید ۵۸
۱۱- جیوه ۵۹
۱۲- روی ۶۰
۱۳- برم ۶۱
۱۴- کبالت ۶۲
۱۵- تکنتیوم ۶۳
۱۶- رنیوم ۶۳
۱۷- سزیوم ۶۳
۱۸- لیتیم ۶۴
۱۹- روبیدیوم ۶۴
۲۰- برلیوم ۶۵
۲۱- آرسنیک ۶۵
۲۲- ژرمانیوم ۶۶
۲۳- هافنیوم ۶۶
۲۴- زیرکونیوم ۶۷
 ۲۵- نقره ۶۷
۲۶- طلا ۶۸
۲۷- آلومینیم ۶۸
۲۸- وانادیوم ۶۸
۲۹- سلیس ۶۹
نتیجه گیری ۷۰
منابع ۷۲
 چکیده مطالب:
کشاورزی ارگانیک یک مفهوم ذهنی است که نیازمند بکارگیری شیوه های عملی خاص        می باشد. دراین روش جهت حاصلخیز نمودن خاک از ماده آلی و ماده  شیمیایی با خاستگاه طبیعی   (مثل آهک و گچ) استفاده می شود . تنظیم تناوب زراعی مناسب , روش های مکانیکی کنترل علف هرز, درک بهتر از همزیستی مایکوریزا- رایزوبیا – رایزوسفر از روش ها و اصول تاکید شده برای سیاست های ارگانیک می باشد.
تاثیر ماده آلی بر فراهمی عناصر کم مصرف به سه صورت افزاینده , خنثی و کاهنده است. در حالت کاهنده اغلب بالا بودن قدرت پیوند” فلز- OM” مانع تبادل فلز با محیط می شود . حالت خنثی زمانی رخ میدهد که سایر عوامل محیطی مانند :  pH دما و فشار تاثیر عمیق تری از ماده آلی دارند و تاثیر افزاینده اغلب مربوط به حلالیت و تبادل آسان تر فلز در حضور لیگاند آلی در مجاورت ریشه است.
سایر فاکتورهای محیطی مانند فشردگی خاک(هوادهی – ایجاد شرایط بی هوازی),آهک واثر  متقابل عنصرها ازفاکتورهای موثر بر فراهمی عنصر کم مصرف است.
در کشاورزی ارگانیک برای رسیدن به بالاترین عملکرد بایستی به استفاده  از کود آلی به مقدار نیاز گیاه و خاک (بر اساس نتیجه حاصل از آنالیز خاک و گیاه) و کاربرد صحیح آن( زمان و روش پخش کود) توجه شود. کاربردغیراصولی از کود های آلی آلاینده مانند لجن فاضلاب و پسآب ها بدون توجه به پتانسیل و فاکتورهای خاک (CEC) مانع از عملکرد مطلوب گیاه می شود.
فصل اول
کشاورزی ارگانیک
کشاورزی ارگانیک، تجلی افکاری است که از حدود دهه ۱۹۲۰ شکل گرفته اند. آن افکار به طرز چشم گیری تکامل یافته اند تا این که صورت علمی به خود گرفتند و در عین حال جنبه اصلی فلسفی خود را در نحوه برخورد با سیستم های طبیعی که همانا همگامی با طبیعت و احترام به آن می باشد (نه تسلط بر آن) نیز حفظ نمودند. جنبش ارگانیک در همین راستا برپا گشت. این جنبش خبر از یک دگرگونی در شیوه کشاورزی می دهد که در هر کشوری که صاحب کشاورزی پیشرفته می باشد، در حال وقوع است.
کشاورزی ارگانیک: یک مفهوم ذهنی است که نیازمند بکارگیری شیوه های عملی خاص      می باشد.
یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک آن است که این شیوه کشاورزی بی نیاز از کاربرد کودهای شیمیایی می باشد. ساختمان تمام موجودات زنده و غیر زنده از ترکیبات شیمیایی است. آن دسته از مواد شیمیایی که بصورت طبیعی به دست آمده اند در کشاورزی ارگانیک و حاصلخیز نمودن خاک استفاده می شوند.
کاربرد غلط مواد آلی، چه به صورت مصرف بیش از حد و چه به صورت عدم کاربرد صحیح آن در زمان مناسب و یا ترکیبی از هر دوی این موارد به نحو قابل ملاحظه ای سبب اختلال در عمل چرخه های زیستی یا طبیعی می گردد. این همان شیوه ای است که به neo convential (جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی) مرسوم است و ریشه در این تصور دارد که زارع بایستی به جای همگامی با طبیعت و چرخه های طبیعی در صدد غلبه بر آنها باشد.
خاک به عنوان یک سیستم زنده، محور اصلی در این تعریف می باشد و با تقویت آن فعالیت میکرو ارگانیزم های مفید تقویت می گردد. این تعریف شامل سه بخش می باشد؛
۱٫ آنچه که زارعین از انجام آن خودداری می کنند.
۲٫ آنچه که آنها در عوض آن، انجام می دهند.
۳٫ خاک را سیستمی زنده می دانند که زارع در راستای همگامی با طبیعت بایستی همواره در صدد تقویت و بهبود آن باشد.
تناوب، کشت مخلوط، روش های مکانیکی کنترل علفهای هرز، درک بهتر از هم زیستی میکوریزا، ریزوبیوم و رایزوسفر، تجدید ماده آلی و دیگر بخش های زنده خاک، تلفیق زراعت و دامپروری از موضوعات کشاورزی ارگانیک می باشند.
برخی ایرادات اساسی که نسبت به وضعیت فعلی کشاورزی وارد است، عبارتند از:
- تخریب ساختمان خاک و فرسایش آن .
- آلودگی محیط زیست.
- خطر مسمومیت مواد غذایی.
- افت کیفیت مواد غذایی.
- سیستم فعلی، یک سیستم پرمصرف از نظر انرژی است.
- پرورش دام در سیستم های فشرده که ناشی از یک بینش استثمارگرانه و غیر اخلاقی نسبت به محیط می باشد.
- این سیستم از نظر اقتصادی پرخرج است.
زارعین ارگانیک، حفظ خاک و محیط را یک اصل می دانند. محصولات غذایی تولید شده به شیوه ارگانیک دارای ماده خشک و محتوی ویتامین بیشتر و از کیفیت انبارداری مطلوبی برخوردار می باشند.
  حضور درصدی از میکرو ارگانیزم ها در کشاورزی ارگانیک ضروری است. اصطلاح(EM)  Effectiveness micro organism در کشاورزی ارگانیک بسیار مرسوم بوده و در تحقیقات بسیاری بر آن تأکید شده است.
اهمیت و نقش میکرو ارگانیزم ها در چرخه عناصر به صورت زیر است:
• انتقال عنصر به داخل یا خارج سلول.
• تغییر بار متناوب یک عنصر .
• واکنش یک عنصر با ترکیبات آلی.
• ترکیب یک عنصر با اسیدهای آلی.
• تجمع یا تحرک میکروبی عناصر.
• سمیت زدایی یک خاک به صورت منطقه ای.
• متیله کردن میکروبی یک عنصر (۹)
رایزوبیوم و مایکوریزا دو میکروارگانیزم مهم خاکهاهستند که برای تثبیت بیولوژیکی ازت و دسترسی فسفر کاربرد وسیع دارد. در طرحی دوسالانه با کاربرد مایکوریزا و P در ۵ سطح ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار مایکوریزا درصد Na , Cu , Mn را افزایش داد. کودهای شیمیایی یا آفت کش ها از تأثیر مایکوریزا و رایزوبیوم جلوگیری می کند (۱۷).
وقتی مقدار فلزات کم مصرف کمتر از حد نرمال باشد، باکتری ها، اکتینو مایست ها و قارچ ها با گیاهان آلی تر رقابت می کنند ولی میکروارگانیزم ها تأثیری دو برابر دارند. سرعت آزاد سازی عناصر در ارتباط با فعالیت میکروارگانیزم ها در هوای گرم، مرطوب و خاک خوب هوادهی شده افزایش می یابد. در خاکی که گیاه رشد می کند تعداد میکروارگانیزم ها ۵۰-۱۰ برابر است. در اطراف ریشه ها با ترشح موسیلاژها باکتری ها به صورت کلونی تجمع می یابند (۳۷) کاربرد ماده آلی EM+ باعث بهبود خواص خاک از طریق کاهش چگالی ظاهری (۳-۱%)، افزایش ظرفیت نگهداشت آب (%۲/۴-۵/۲) و بدون تأثیر در pH خاک بوده است “ماده آلی”EM+ با C:N کم در مناطق حاره با کشت ارگانیک عملکرد و خصوصیات خاک را بهبود داده است. (۵۲)
در این شرایط EM باعث تنوع میکروبی خاک و گیاه ، افزایش کیفیت خاک، افزایش رشد، عملکرد و بهبود کیفیت محصول می شود. (۲۱)
با مصرف ماده آلی + کاه برنج + کود حیوانی + شاخ و برگ گلوم در سال اول EM عملکرد را به نحو معنی داری تغییر نداد بعد از گذشت ۵ سال، عملکرد را %۴۰-۲۰ بخصوص در C:N پایین، افزایش داد. در این حالت EM با بهبود  تجزیه ماده آلی نقش داشته است.
 برای رو آوردن به کشاورزی به شیوه ارگانیک، با شرط حفظ بقای سیستم و ثبات عملکرد زارع بایستی قبل از هرچیز، به تنظیم تناوب اندیشید. افت عملکرد در کشت ممتد، یا در تناوبهایی که به خوبی تنظیم نشده اند در نتیجه خستگی زمین باشد. (۲)
ضروری ترین جزء سیستم های ارگانیک در بعد تجاری آن، تنظیم دقیق تناوب با توجه به تکنولوژی موجود و در نظر گرفتن مشکلات و تنگناهای اقتصادی می باشد. تناوب بایستی در جهت حفظ باروری، ساختمان و ماده آلی باشد.
اولین قدم در تنظیم یک تناوب در نظر گرفتن استعدادهای ذاتی مرزعه از نظر نوع خاک، بافت خاک و شرایط اقلیمی می باشد. همچنین در انتخاب محصولات تناوبی، بایستی نسبت به تأمین علوفه برای دامها و وجود بازار فروش برای محصولات توجه نمود (۲).
کنترل آفات و بیماری ها در کشاورزی ارگانیک
اثر هوموس بر افزایش عملکرد در ارتباط با نقش آن درافزایش فعالیت میکروبی، کاهش حالت تهاجمی و بیماری زایی عوامل بیماری زا، افزایش مقاومت در برابر ویروس ها و کاهش سمیت خاک می باشد (۲).
در برخی خاکها سطوح بالای ماده آلی و فعالیت های بیولوژیکی در ارتباط مستقیم با سطوح پایین شیوع بیماری می باشد. شیوع بیماری در این خاکها حتی هنگامی که عامل بیماری در حضور میزبان حساس آن قرار داده شود نیز محدود می باشد، این نوع خاکها به «خاکهای سرکوب کننده Suppressive Soil» مرسوم می باشند (۲).
مهمترین مکانیزم مؤثر در خاصیت سرکوب کنندگی خاک روابط آنتاگوسینمی میکروارگانیزم با یکدیگر می باشد که ممکن است به صورت تولید مواد سمی و آنتی بیوتیک ها، رقابت بر سر عناصر غذایی و انرژی و یا رابطه انگلی باشد (۲).
افزودن کود آلی تازه به عنوان یک منبع غذایی، سبب جوانه زنی اسپورها می شود، اما نکته جالب توجه، این است که اگر نسبت C/N بالا در کود تازه بالا باشد، هیچگونه ازت اضافی جهت تغذیه بعدی قارچ های جوانه زده وجود نخواهد داشت. در همین هنگام است که میکروارگانیزم ها فرصت غلبه بر آنها را خواهند یافت(۲).
 در کشاورزی ارگانیک لازم است نه تنها مصرف عناصر از منابع خارجی را کاهش داد، بلکه جلو تلفات آنها را نیز گرفت. بسته بودن چرخه عناصر غذایی نه تنها در سطح مزرعه بلکه در سطح منطقه و در طولانی مدت ضروری می باشد (۲).
در یک سیستم ارگانیک اجباراً باید عناصر غذایی از بخش پایین تر پروفیل خاک جذب شوند و این امر وجود یک سیستم ریشه ای بسیار گسترده و عمقی را ضروری می سازد.
چنانچه محصول برداشتی به مصرف دام مزرعه برسد، احتمال برگشت آن از طریق فضولات دامی وجود دارد تحت هرگونه شرایطی بایستی از فروش بقایای گیاهی خودداری نمود.
فرآیند کلاته شدن عناصر کمیاب توسط مواد آلی از جهت حفظ و نگهداری این عناصر و ایجاد حالت بافری در خاک حائز اهمیت می باشد. در بعضی موارد ممکن است از مواد آلی به عنوان ماده روبنده اثر سمی برخی عناصر کمیاب Chelation – Scrubber استفاده شود.
حفظ pH خاک در حد مناسب جهت فعالیت فون خاک، شامل کرم های خاکی و نیز جهت فراهمی عناصر غذایی در خاک حائز اهمیت است. در شرایط اسیدی فعالیت بیولوژیکی خاک کاهش یافته، سرعت تجزیه مواد آلی و آزادسازی عناصر غذایی کند می شود.
ترکیبات هوموسی به دلیل داشتن گروه های فعال مانند آمینو، هیدروکسیل و کربوکسیل، ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی داشته و قادرند با رس ها تشکیل کمپلکس دهند. چون ترکیبات هوموسی در تبادلی کاتیونها بین خاک و گیاه نقش دارند بنابراین قادر به تنظیم تغذیه گیاهان در یک محدوده معین خواهند بود (۲).
بعضی کودهای طبیعی که در کشاورزی طبیعی استفاده می شود به قرار زیر است:
 ۱٫ کودهای حیوانی
از لحاظ وزنی، تولید کود اصطبلی جامد سه برابر مایع آن است.
نزدیک به نیمی از ازت و پتاسیم و تمام فسفر کود اصطبلی در قسمت جامد آن متمرکز شده است. به همین دلیل است که بایستی کودهای حیوانی پیش از خشکیدن در مزرعه پخش و در خاک مدفون شود تا ازت آنها به صورت گاز NH3 هدر نرود.
کود گوسفندی ۹۵/۰% ازت، ۰۳۵% P2O5 و ۱% پتاسیم دارد و کود گاوی به ترتیب ۶/۰ و ۱۵/۰ و ۴۵/۰ می باشد.
در اکثر آزمایشها به هنگام مصرف کودهای حیوانی اثرات آنها مانند کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد در سال اول چشمگیر نبوده در اثر استمرار مصرف کودهای حیوانی در خاکهای آهکی pH خاک کاهش یافته، در نتیجه علاوه بر بهبود خاصیت فیزیکو شیمیایی خاکهای زراعی، حلالیت تعدادی از عناصر غذایی به ویژه P , Fe , Zn , Mn , B , Cu افزایش می یابد (۱).
خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق