آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » خط تولید و شرکت ها » دانلود پروژه ماشینهای دوار در کارخانجات بزرگ

دانلود پروژه ماشینهای دوار در کارخانجات بزرگ

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه ماشینهای دوار در کارخانجات بزرگ :
ماشینهای دوار در کارخانجات بزرگ
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
چکیده
۱-۱ روشهای بالانس اتوماتیک
۱-۲- تاریخچه
یک سیستم رینگ و گلوله توسط الکساندر در سال ۱۹۶۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ولی طرز کار سیستم به خوبی تشریح شده است
دسته دیگری از سیستمهای کنترل فعال ، ابزارهای جابجا کننده وزنه هستند
گوسیوسکی در سال ۱۹۸۵ به تحقیق وبررسی انجام اتوماتیک بر روی روتورهای انعطاف پذیر پرداخت
۱-۳ خلاصه پروژه
فصل دوم: دینامیک سیستمهای دوار
۲-۱ روتورها و سازه‌ها
۲-۲ ارتعاشات روتورها و دیاگرام کمبل
۲-۳ ارتعاشات اجباری روتورها و سرعتهای بحرانی
۲-۴- معادلات حرکت سیستم بدون استهلاک
۲-۵ – پاسخ نابالانسی سیستم بدون استهلاک در سرعت ثابت
۲-۶ – معادلات حرکت روتور جفکات دارای استهلاک
۲- ۷- پاسخ‌ نابالانسی روتور دارای میرایی در سرعت ثابت
۲-۸- مدل با چهار درجه آزادی و اثرات ژیروسکوپی
برای استخراج معادلات حرکت ازمعادله لاگرانژ استفاده می‌شود
۲-۹ معادله حرکت روتور انعطاف پذیر
فصل سوم : بالانس کننده‌های اتوماتیک انفعال
بالانسر انفعالی رینگ و گلوله
اصول کار بالانسر
معادله‌ی حرکت روتور
بیان معادلات سیستم در فضای حالت
ارتعاشات خطی سیستم حول نقاط تعادل
تحلیل پایداری سیستم
نتیجه‌گیری
فصل چهارم : بالانس کننده‌های اتوماتیک
۲-۴- معرفی برخی از انواع بالانس کننده‌های اتوماتیک
۱-۲-۴- هد بالانس الکترومغناطیسی
۲-۲-۵- هد بالانس موتور و چرخدنده رینگی
۳-۲-۴- هد بالانس موتور و پیچ قدرت
۴-۲-۴- هد بالانس با جکهای هیدرولیکی یا پنوماتیکی
۵-۲-۴- هدهای بالانس جابجا کننده سیال
۳-۴- معادلات حاکم بر هدهای بالانس
۱-۳-۴- بالانس کننده‌های قطبی
۲-۳-۴- بالانس کننده‌های دکارتی
۳-۳-۴- بالانس کننده‌های جابجایی مایع
۴-۴ – کنترل بالانس کننده‌های جابجا کننده وزنه
۱-۴-۴- روش جابجایی بهینه
الف – نابالانسی صفحات بالانس
ب- مجموع مربعات دامنه ارتعاشات بیرینگها
ج- مجموع ارتعاشات بیرینگها
۲-۴-۴- روش جابجایی مشخص
۳-۴-۴- محدودیتها و مشکلات روشهای ذکر شده
۴-۴-۴- روش کنترلی ترکیبی برای بالانس اتوماتیک روتورهای انعطاف پذیر
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
شبیه سازی بالانس اتوماتیک روتور انعطاف‌پذیر براساس سه الگوریتم بالانس مودال ، ضرایب اثر و روش ترکیبی انجام شد
فصل ششم
مثال‌های عملی بالانس و عیب یابی ماشین‌های دوار که در صنعت انجام شده‌اند
تشخیص لقی بیرینگهای ژورنال فن غبارگیر شماره ۱ واحد فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه
۱- مقدمه
۲- عیب یابی موتور فن بگ ه وس شماره ۱ واحد فولاد سازی
۳- نتیجه‌گیری
تشخیص ناهم سطحی پایه‌های موتوریکی از کمپرسورهای واحد احیاء مستقیم شرکت فولاد مبارکه با استفاده از آنالیز ارتعاشات
۱- مقدمه
۲- ارزیابی ارتعاشات ماشین‌ها
الف – تعیین وضعیت ماشین
ب- تشخیص عیب ماشین
۳- مراقبت وضعیت پیوسته و ناپیوسته ( on – line و off-line)
4- استفاده از تکنیک آنالیز ارتعاشات در شرکت فولاد مبارکه
۵- اندازه‌گیری و تحلیل اولیه ارتعاشات موتور کمپرسور
جدول ۱- مرحله اول اندازه‌گیری
۶-اندازه‌گیری و تحلیل ارتعاشات بعد از هم محور سازی
جدول ۲- مقادیر ارتعاش ک ل بعد از هم محور سازی
جدول۳- مقادیر ارتعاش کل موتور دوم قبل ازجابجائی
جدول ۴- مقادیر ارتعاش کل موتور دوم بعد از جابجائی
۷- انجام همسطح سازی پایه‌های موتور
جدول۶- مقادیر ارتعاش کل موتور بعد از هم سطح‌سازی
۸- نتیجه‌ گیری
ماشینهای دوار در کارخانجات بزرگ بسیاری از تجهیزات حساس وکلیدی در کارخانجات و به خصوص صنایع بزرگ را ماشینهای دوار تشکیل می‌ دهند و نابالانسی جرمی قسمتهای متحرک این تجهیزات یکی از مشکلات تکراری و مهم آنها است . بسیاری از روتورها در معرض تغییر دائمی شرایط بالانس قرار دارند . این تغییرات معمولاً به دلیل سایش در اثر برخورد مواد ساینده ، چسبیدن برخی مواد مانند گرد و غبار ، رسوب مواد ، تغییرات حرارتی در ماشین ، تغییرات پروسه کاری و غیره رخ می‌ دهند . بروز مسایل فوق باعث بالا رفتن ارتعاشات ماشین شده و در نتیجه موجب کاهش عمر قطعات و خرابی المانهای ماشین می‌گردد

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق