آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
تاریخچه موسسه
اهداف موسسه
نمودار سازمانی
تعریف انبار
انواع انبارها
انواع موجودیهای انبار
وظایف انباردار
کدگذاری کالاها
تعریف و فواید کدگذاری
انواع روشهای کد گذاری
سیستم کدینگ انبار
۱) ماهیت کالا
۲) محل مصرف
۳) گروه کالا
۴) نوع کالا
۵) سایر مشخصات

فصل دوم
تعریف سیستم انبارداری و …
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن
انواع فرمهای انبار
۱) کارتهای انبار
۲) برگ درخواست جنس از انبار
۳) حواله انبار ( برگ مصرف کالا )
۴) برگ درخواست خرید
۵) رسید موقت انبار
۶) رسید انبار
۷) کارت حساب انبار
۸) برگ کنترل اسناد
۹) برگ درخواست تأمین کالا

فصل سوم
روشهای مختلف انبار کردن کالا
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار
انبار گردانی و کنترل انبارها
ارزیابی موجودیهای انبار و قیمت گذاری اقلام انبار
گردش فیزیکی ( Physical flow )
گردش بهای تمام شده ( Cost flow )
سیستم ارزیابی ادواری موجودیها ( Periodic Inventory System )
سیستم ارزیابی دائمی موجودیها Perpetual Inventaly
1) روش شناسایی ویژه ( Specific Identification )
۲) روش fifo
3) روش lifo
4) روش میانگین متحرک ( Moving Average )
روش شناسایی ویژه
روش fifo
جدول ثبت حساب موجودی کالا در سیستم ارزیابی دائمی موجودیهای با روش fifo
روش Lifo
جدول ثبت حساب موجودی کالا در سیستم ارزیابی دائمی موجودی های با روش lifo
روش میانگین
ثبت حساب موجودی کالا در سیستم ارزیابی دائمی موجودی ها با روش میانگین متحرک
مقایسه سه روش ارزیابی دائمی موجودیها
جدول محاسبه سود ناخالص
سیستم ارزیابی دائمی موجودیها
مزیتها و معایب شناسایی ویژه
مزیتها و معایب روش fifo
مزایا و معایب lifo
مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک
حفاظت و ایمنی انبارها
عوامل موثر در تکمیل و ارسال برگ درخواست سفارش مواد
حد تجدید سفارش
حداقل موجودی مواد
باصرفه ترین مقدار سفارش
دفعات گردش موجودی مواد
دوره گردش موجودی مواد
حداکثر موجودی مواد
کسری و اضافات انبار
نحوه ثبت مواد خریداری شده
نحوه ثبت مواد صادره از انبار

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق